คู่มือเตรียมสอบ งานราชการ สอบราชการ เตรียมสอบ ป.1-ป.6 NT เตรียมสอบ ม.1-ม.6 เตรียมสอบ O-NET GAT-PAT เตรียมสอบ ป.โท เข้าสู่ระบบสมาชิก | ตอบข้อสงสัย | ติดต่อเรา    
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
    เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินแจ้งโอนเงิน  ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ ตรวจสอบสินค้า  รายการสินค้าที่เลือกซื้อ สินค้าในตระกร้า( ) 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   

มีสินค้าในร้าน 4,482 รายการ
หมวดสินค้า
E-Book Download
คู่มือเตรียมสอบราชการ
   ก.พ. / ภาค ก
   DSI
   ก.ยุติธรรม
   กรมการค้าภายใน
   กรมคุมประพฤติ
   กรมชลประทาน
   กรมบังคับคดี
   กรมป่าไม้
   กรมสรรพากร
   กรมสวัสดิการและคุ้มครองฯ
   กรมอุทยานแห่งชาติฯ
   กระทรวงพลังงาน
   กองทัพไทย
   การท่องเที่ยว
   การประปา
   การไฟฟ้าผลิต
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
   ข้าราชการ กทม.
   ครู-อาจารย์
   คุรุสภา
   คู่มือช่าง
   เจ้าหน้าที่การทูต
   ตำรวจชั้นประทวน
   ทหารอากาศ
   ธ.ก.ส.
   ธนาคารออมสิน
   นักการข่าว
   นักประชาสัมพันธ์
   นักเรียนจ่าทหารเรือ
   นักเรียนจ่าอากาศ
   นักเรียนเตรียมทหาร
   นักเรียนนายสิบตำรวจ
   นักเรียนนายสิบทหารบก
   นักเรียนพลตำรวจ
   นายดาบตำรวจ
   นายร้อยตำรวจ
   นิติกร / ตั๋วทนาย
   ป.ป.ส.
   ปกครองส่วนท้องถิ่น
   ปลัดอำเภอ
   ไปรษณีย์
   ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   ผู้สอบบัญชี TA / CPA
   พนักงานเทศบาล
   พนักงานราชการ
   ภาษาไทย
   รัฐสภา
   ราชการพลเรือน
   ราชทัณฑ์
   ศาลปกครอง
   ศาลยุติธรรม
   ศุลกากร
   ส.ต.ง.
   ส.ป.ก.
   สถาบันราชภัฏ
   สหกรณ์
   สัสดี
   สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   สำนักงบประมาณ
   อบจ.
   อบต.
   เหตุการณ์ปัจจุบัน
ชีทสรุปรายวิชา ม.ราม
ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
เตรียมความพร้อม อนุบาล
คู่มือเตรียมสอบ ป.1-ป.6
คู่มือเตรียมสอบ ม.1-ม.6
คู่มือเตรียมสอบเอ็นทรานซ์
คู่มือเตรียมสอบปริญญาโท
หนังสือเด็ก เสริมความรู้
หนังสือบริหารธุรกิจ
หนังสือกฎหมาย
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือตำราเรียน
สอนใช้โปรแกรมพื้นฐาน
สอนใช้โปรแกรมกราฟิค
สอนเขียนโปรแกรม
พูด-อ่าน-เขียน อังกฤษ
การ์ตูน, นิยาย, นวนิยาย
พจนานุกรม, Dictionary
ซอฟต์แวร์, เกมส์
CD/VCD ติวอนุบาล
CD/VCD ติวสอบ ป.1-3
CD/VCD ติวสอบ ป.4-6
CD/VCD ติวสอบ ม.1-3
CD/VCD ติวสอบ ม.4-6
CD/VCD ติวเตรียม ENT
CD/VCD ติวสอบ ม.ราม
CD/VCD สอบราชการ
CD/VCD เปิดเลนส์ฯ
CD/VCD สอนใช้คอมฯ
CD/VCD ดูแลสุขภาพ
CD/VCD นิทานเด็ก
CD/MP3 ติวข้อสอบ
CD/MP3 กฎหมาย
CD ฎีกา/กฎหมาย
CD แบบฟอร์มสัญญา
CD ภาพดิจิตอล
CD เรียนภาษา
 
THAI WEBMASTER ASSOCIATION AWARD 2005 Truehits 2006 Awards  GROUPs.TOP20 of the year

Home คู่มือเตรียมสอบราชการ เตรียมสอบ การประปา

จัดเรียงตาม:
BT-0314 : คู่มือเตรียมสอบ นักบริหารงาน การประปานครหลวง


คู่มือเตรียมสอบ นักบริหารงาน การประปานครหลวง (ปกฟ้า)
สารบัญ
• หลักการบริหารจัดการ
- ทฤษฎี แนวคิดการบริหารจัดการ
- หน้าที่ในการจัดการ
- กระบวนการบริหาร
• การร่างหนังราชการ
- สาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
...
<<อ่านรายละเอียด>>


BT-0304 : คู่มือเตรียมสอบ พนักงานพัสดุ 3 การประปาส่วนภูมิภาค


คู่มือเตรียมสอบ พนักงานพัสดุ 3 การประปาส่วนภูมิภาค
สารบัญ
+ ขอบเขตและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
+ การประมาณการความต้องการ
+ การจัดหา
+ การจัดซื้อ-จัดจ้าง
+ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+ แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักน ...
<<อ่านรายละเอียด>>


GB-0508 : การประปาส่วนภูมิภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)


สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด การประปาส่วนภูมิภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
ใช้สอบทุกต่ำแหน่ง (SP)
สารบัญ
ประวัติการประปาส่วนภูมิภาค
ภารกิจและหน้าที่
พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
ประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานการประปาส่ว ...
<<อ่านรายละเอียด>>


BT-0261 : การประปาส่วนภูมิภาค นักบริหารงานทั่วไป (นักจัดการทั่วไป/อื่นๆ)


 


 

 

คู่มือเตรียมสอบ การประปาส่วนภูมิภาค นักบริหารงานทั่วไป (นักจัดการทั่วไป/อื่นๆ)

ประกอบด้วย

- งานบริหารทั่วไป

BT-0260 : การประปาส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป การเงินและบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


คู่มือเตรียมสอบการประปาส่วนภูมิภาค 


 

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป การเงินและบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 


 

ประกอบด้วย 


...
<<อ่านรายละเอียด>>


PE-0080 : พนักงานการเงินและบัญชี 3 (การประปาส่วนภูมิภาค)


พนักงานการเงินและบัญชี 3 (การประปาส่วนภูมิภาค)
+ ความรู้และทักษะด้านการเงินและบัญชี
+ การจัดทำงบประมาณ
+ การออกแบบ
+วางระบบบัญชี
+การวิเคราะห์งบการเงิน
+การควบคุมภาย ...
<<อ่านรายละเอียด>>


PE-0079 : พนักงานพัสดุ 3 (การประปาส่วนภูมิภาค)


พนักงานพัสดุ 3 (การประปาส่วนภูมิภาค)
+ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ 
การบริหารงานพัสดุ
ความสำคัญของการบริหารงานพัสดุ
ความหมายของกา ...
<<อ่านรายละเอียด>>


PE-0059 : คู่มือ+ข้อสอบ การประปานครหลวง ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 2555


คู่มือ+ข้อสอบ การประปานครหลวง ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 2555
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การประปานครหลวง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
การบริหารจัดการภาพลักษณ์
ประวัติ/ภาระหน้าที่
วิชาเฉพาะตำแหน่ง
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
<<อ่านรายละเอียด>>


PE-0058 : CD PDF การประปานครหลวง (ทุกตำแหน่งต้องสอบ)


CD PDF การประปานครหลวง (ทุกตำแหน่งต้องสอบ)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประปานครหลวง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
สัญลักษณ์
การบริหารจัดการภาพลั...กษณ์
ตราสัญลักษณ์ประจำองค์กร
สีประจำองค์กร
ประวัติ/ภาระหน้าที ...
<<อ่านรายละเอียด>>


เตรียมสอบ การประปา 24 รายการ รวม 3 หน้า :  1 | 2 | 3 | หน้าต่อไป »

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
 รถเข็นของท่าน
ไม่มีสินค้าในรถเข็น
แก้ไข | สั่งซื้อสินค้า
www.RUBOOK.com e-Commerce Registration Number
:: Step-by-Step

วิธีการสั่งซื้อ
1. เลือกสินค้าที่ต้องการ
2. คลิ๊ก หยิบใส่รถเข็น
3. เลือกชื้อสินค้าเพิ่ม
4. คิดเงิน
5. ใส่ข้อมูลส่วนตัว
6. ยืนยันการสั่งซื้อ

วิธีการชำระเงิน
เลือกได้ 4 วิธี
1. ชำระด้วยธนาณัติ
2. โอนเงินผ่านตู้ ATM
3. ชำระผ่านธนาคาร
4. ชำระด้วยตั๋วแลกเงิน
» ไปที่ แจ้งโอนเงิน «

วิธีการจัดส่ง/รับสินค้า
1. พัสดุไปรษณีย์ (2-7วัน)
2. ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
3. E-Book Download

สถานะการสั่งซื้อ
เลือก ตรวจสอบสินค้า
จะแสดงสถานะการสั่งซื้อ

ระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ โดย ไปรษณีย์ไทย

  คลิ๊ก! อ่านรายละเอียด
GB-0045
สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน


  คลิ๊ก! อ่านรายละเอียด
GB-0479
เจ้าพนักงาน กทม. ธุรการปฎิบัติงาน วุฒิ(ป


  คลิ๊ก! อ่านรายละเอียด
SK-0022
เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. 3


  คลิ๊ก! อ่านรายละเอียด
SK-0001
รวมข้อสอบ นายร้อยตำรวจสายปราบปรามและสอบส


  คลิ๊ก! อ่านรายละเอียด
SP-0097
คู่มือสอบพนักงานไปรษณีย์ไทย


  คลิ๊ก! อ่านรายละเอียด
BT-0171
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัต


  คลิ๊ก! อ่านรายละเอียด
BT-0056
คู่มือเตรียมสอบสำนกงาน ก.พ. ภาค ข คอมพิว


  คลิ๊ก! อ่านรายละเอียด
SP-0497
เจาะเกราะข้อสอบ สรรพากร


  คลิ๊ก! อ่านรายละเอียด
GB-0510
สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน


  คลิ๊ก! อ่านรายละเอียด
BT-0281
พิชิตข้อสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 หรือเทสินค้า
คู่มือเตรียมสอบราชการ
ชีทสรุป ม.ราม
ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
หนังสือเรียน ตำราเรียน
บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
เตรียมสอบ ป.1-ป.6
เตรียมสอบ ม.1-ม.6
เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
เตรียมสอบ ปริญญาโท
หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

สั่งซื้อสินค้า
หนังสือขายดี
หนังสือออกใหม่
โปรโมชั่นพิเศษ
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
แจ้งโอนเงิน
สถานะการสั่งซื้อ
ตรวจสอบสินค้า
กระดานข่าว
งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
งานราชการ
สอบราชการ
งานราชการที่เปิดสอบ
สมัครงานรัฐวิสาหกิจ
งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
ข่าวสมัครงาน
เปิดสอบพนักงานราชการ
หางานราชการ
สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
สอบราชการ 2560
รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2560
 Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.