งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2560, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2560 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ข่าวงานราชการบนมือถือ  | ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (ฉบับที่18/2555) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียด

ประกาสมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (ฉบับที่18/2555) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน : 18360 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านบัญชี และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางด้านบัญชี
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและตรวจสอบบัญชี
4. มีความรู้ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
5. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office, Microsoft Power Point, Microsoft Excel
6. มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดและนำเสนองานได้ดี
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  1. ศึกษาวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล ตัวเลข และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี
2. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต เพื่อดูแลการใช้งบประมาณและทรัพยากรให้เป็นไปอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
3. จัดทำกระดาษทำการและรายงานการตรวจสอบ เพื่อเสนอข้อตรวจสอบและข้อเสนอแนะให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
4. ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
5. ร่วมดำเนินการวางแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายในหน่วยงานสอบภายในและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
6. ประสานการทำงานระหว่างบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงนและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
7. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
8. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
   
วิธีการเลือกสรร :  - ความรู้ความสามารถ
1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ - ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

- ทักษะ
2) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน - ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการทดสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

- สมรรถนะ
3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน - ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน :  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ สอบได้ 
 
เปิดรับสมัคร :  วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :  Website : http://lps.snru.ac.th

 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://lps.snru.ac.th
วันที่ประกาศ :  28 พฤศจิกายน 2555
Tags :  สมัครงานราชการ ข้อสอบ ครู ข้อสอบ นายร้อย

งานราชการ อื่นๆ

 • อยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ ประกันสุขภาพผู้สุงอายุ สามารถซื้อได้ถึงอายุ 70 ปี - www.aomsin.net
 • สมัครตัวแทนประกันชีวิต มีอิสระในเวลาทำงาน มีรายได้ไม่จำกัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟรี - www.supreme24.net

 • ติดตาม งานราชการ ผ่าน
  Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น เพิ่มเพื่อน
   จำนวนผู้เข้าชม 5,445 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 
  คู่มือเตรียมสอบ Hot!

  สินค้า
  คู่มือเตรียมสอบราชการ
  ชีทสรุป ม.ราม
  ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
  หนังสือเรียน ตำราเรียน
  บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
  เตรียมสอบ ป.1-ป.6
  เตรียมสอบ ม.1-ม.6
  เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
  เตรียมสอบ ปริญญาโท
  หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
  เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

  สั่งซื้อสินค้า
  หนังสือขายดี
  หนังสือออกใหม่
  โปรโมชั่นพิเศษ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
  แจ้งโอนเงิน
  สถานะการสั่งซื้อ
  ตรวจสอบสินค้า
  กระดานข่าว
  งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ
  สอบราชการ
  งานราชการเปิดสอบ
  สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ข่าวสมัครงาน
  เปิดสอบพนักงานราชการ
  หางานราชการ
  สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  สอบราชการ 2560
  รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2560
   Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.