งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2561, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว. ข่าวงานราชการบนมือถือ  | ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2405 สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 2405

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2405 สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 2405
สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)
อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท
วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 13,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวัดผลการศึกษา การประเมินหรือการวิจัย หรือสาขาอื่นที่เรียนรายวิชาในหมวดวัดผลการศึกษา การประเมิน หรือการวิจัย ในระดับปริญญาเอกและ/หรือปริญญาโทไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก โดยเรียนจบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษา ภายใน 3 ปี สาขาวิชาวัดผลการศึกษา การประเมินหรือการวิจัย หรือสาขาอื่นที่เรียนรายวิชาในหมวดวัดผลการศึกษา การประเมิน หรือการวิจัย ในระดับปริญญาเอก และ/หรือปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. วิจัยเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินอย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี
2. เขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความถนัดทางการเรียนและจิตพิสัย หรือบุคลิกภาพ อย่างน้อย 200 ข้อ/ปี
3. เขียนบทความวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี
4. ปฏิบัติหน้าที่สอน ให้การอบรมและบริการการสอบแก่สังคม
5. ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของสำนักทดสอบฯ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร 02-649-5803 , 02-649-5000 ต่อ 15209

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-649-5000 ต่อ 15638

 

 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว.
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=17932
วันที่ประกาศ :  28 กันยายน 2555
Tags :  สมัครงราชการ ข้อสอบ นายร้อย ข้อสอบ ปลัด

งานราชการ อื่นๆ

 • อยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ ประกันสุขภาพผู้สุงอายุ สามารถซื้อได้ถึงอายุ 70 ปี - www.aomsin.net
 • สมัครตัวแทนประกันชีวิต มีอิสระในเวลาทำงาน มีรายได้ไม่จำกัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟรี - www.supreme24.net

 • ติดตาม งานราชการ ผ่าน
  Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น เพิ่มเพื่อน
   จำนวนผู้เข้าชม 4,425 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 
  คู่มือเตรียมสอบ Hot!

  สินค้า
  คู่มือเตรียมสอบราชการ
  ชีทสรุป ม.ราม
  ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
  หนังสือเรียน ตำราเรียน
  บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
  เตรียมสอบ ป.1-ป.6
  เตรียมสอบ ม.1-ม.6
  เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
  เตรียมสอบ ปริญญาโท
  หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
  เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

  สั่งซื้อสินค้า
  หนังสือขายดี
  หนังสือออกใหม่
  โปรโมชั่นพิเศษ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
  แจ้งโอนเงิน
  สถานะการสั่งซื้อ
  ตรวจสอบสินค้า
  กระดานข่าว
  งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ
  สอบราชการ
  งานราชการเปิดสอบ
  สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ข่าวสมัครงาน
  เปิดสอบพนักงานราชการ
  หางานราชการ
  สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  สอบราชการ 2561
  รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561
   Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.