งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2561, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ข่าวงานราชการบนมือถือ  | ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา

รายละเอียด

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ที่ 8 / 2555
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งประชาสัมพันธ์)
------------------------------------------


ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 4 5 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ได้มี มติเห็นชอบให้รับสมัครเจ้าหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างป ฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ให้ได้รับค่าจ้างเดือนละ 10,880 บาท โดยดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และ
พิจารณาสอบคัดเลือกเพื่อทาสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 อายุไม่ต่ากว่า 22 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูร ณ ์ หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารมาแล้ว
1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรังหรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาลหรือสถาบันอื่น
1.8 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 วุฒิการศึกษาสาเร็จปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสาขาสื่อสารมวลชลนิเทศศาสตร์
2.2 มีความสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ดังนี้
- มีความรู้ความสามารถใช้กล้องถ่ายรูปเป็นอย่างดี
- สร้างวีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว ใบปลิว สือวิทยุ หนังสือพิมพ์ บทความ
- รู้จักการใช้ Internet และลงโปรแกรมประกาศ website สหกรณ์ฯ
2.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อบุคคลภายในและภายนอก
2.4 มีความสามารถเขียนข่าวสารประชาสัมพันธ์ในงานได้เป็นอย่างดี
2.5 มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้
2.6 มีความอดทน และพร้อมที่จะทางานในเวลาใดก็ได้
2.7 สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
2.8 เป็นผู้อุทิศเสียสละเวลาในการทางานได้อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ
2.9 สามารถเป็นวิทยากร กล่าวสุนทรพจน์ต่อสาธารณชนเป็นอย่างดี

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 18 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาทาการ
ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จากัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5571-1115 และ 0-5571-4191

Download ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://www.coopkpp.in.th
วันที่ประกาศ :  18 พฤษภาคม 2555
Tags :  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์

งานราชการ อื่นๆ

 • อยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ ประกันสุขภาพผู้สุงอายุ สามารถซื้อได้ถึงอายุ 70 ปี - www.aomsin.net
 • สมัครตัวแทนประกันชีวิต มีอิสระในเวลาทำงาน มีรายได้ไม่จำกัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟรี - www.supreme24.net

 • ติดตาม งานราชการ ผ่าน
  Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น เพิ่มเพื่อน
   จำนวนผู้เข้าชม 3,823 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 
  คู่มือเตรียมสอบ Hot!

  สินค้า
  คู่มือเตรียมสอบราชการ
  ชีทสรุป ม.ราม
  ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
  หนังสือเรียน ตำราเรียน
  บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
  เตรียมสอบ ป.1-ป.6
  เตรียมสอบ ม.1-ม.6
  เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
  เตรียมสอบ ปริญญาโท
  หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
  เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

  สั่งซื้อสินค้า
  หนังสือขายดี
  หนังสือออกใหม่
  โปรโมชั่นพิเศษ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
  แจ้งโอนเงิน
  สถานะการสั่งซื้อ
  ตรวจสอบสินค้า
  กระดานข่าว
  งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ
  สอบราชการ
  งานราชการเปิดสอบ
  สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ข่าวสมัครงาน
  เปิดสอบพนักงานราชการ
  หางานราชการ
  สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  สอบราชการ 2561
  รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561
   Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.