งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2559, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2559 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ข่าวงานราชการบนมือถือ  | ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

เปิดรับสมัครทหารหญิงมหาดเล็กรักษาพระองค์ รุ่นแรก สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - ระดับปริญญาตรี

รายละเอียด
เปิดรับสมัครทหารหญิงมหาดเล็กรักษาพระองค์ รุ่นแรก

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร: หญิงไทยอายุตั้งแต่ ๒๐ – ๒๘ ปี
๑.๑ สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - ระดับปริญญาตรี จากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในชนบท ,จากสถาบันราชภัฎ และสถานศึกษาทั่วไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
๑.๒ เป็นบุคคลพลเรือนหญิงทั่วไป หรือเป็นทหารพรานหญิง ทั้งผู้ที่ผ่านการศึกษาวิชาทหาร (รด)
๑.๓ มีบุคลิกลักษณะท่าทางดี มีทัศนคติดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๔ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๑.๕ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทย
๑.๖ เป็นหญิงโสด ไม่มีความเสื่อมเสียทางเพศ หรืออยู่กินกับชายพอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีสามี
๑.๗ มีอายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๘ ปี บริบูรณ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซม.
๑.๘ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย
๑.๙ ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องหรือต้องหา ตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๐ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเป็นนักบวชในศาสนาใด ๆ
๑.๑๑ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อระเบียบการรับราชการ
๑.๑๒ นับถือศาสนาพุทธ
๑.๑๓ ว่ายน้ำเป็น
๑.๑๔ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ และมีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
๑.๑๕ ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (โดยคณะกรรมการของหน่วย)
๑.๑๖ เป็นบุคคลที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้ามาสมัครรับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก ฯ
๑.๑๗ บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องยินยอมในการทำหนังสือสัญญาค้ำประกันผู้สมัคร ชดใช้พระราชทรัพย์ กรณีผู้สมัครขอสละสิทธิหรือไม่สามารถรับการฝึกได้จนจบหลักสูตร
๑.๑๘ ต้องเป็นผู้ที่สามารถผ่านการฝึกและคัดเลือกเข้ารับราชการและสามารถรับราชการติดต่อกันได้เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี โดยไม่มีการลาออกหรือขอปรับย้ายหน่วย

๒.หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร (ถ่ายเอกสาร พร้อมนำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชน
๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน
๒.๓ วุฒิการศึกษา (ตามคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาจริง ม.๖ ขึ้นไป)
๒.๔ รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ ใบ
๒.๕ ผลการตรวจร่างกาย (ใบสำคัญความเห็นของแพทย์)
รายงานตัวเข้ารับการทดสอบ/คัดเลือก วันที่ ๑๕ พ.ค.๕๕ เวลา ๐๘๐๐ ณ รร.ทม.รอ.

๓. สิ่งของที่ทุกคนต้องมีใช้ประจำวัน ให้นำมาในวันรายงานตัว มีดังนี้.-
๓.๑ กางเกงกีฬาขายาว (กางเกงวอร์ม) ๒ ตัว (สีดำ)
๓.๒ เสื้อยืดคอกลม ๒ ตัว (สีดำ)
๓.๓ รองเท้าคอมแบท ๑ คู่
๓.๔ รองเท้าผ้าใบ ๑ คู่
๓.๕ ถุงเท้า ๔ คู่ (สีดำ ๔ คู่)
๓.๖ รองเท้าแตะ ๑ คู่
๓.๗ ผ้าเช็ดตัว ๑ ผืน (สีเขียว)
๓.๘ ขันน้ำ,สบู่,แปรงสีฟัน/ยาสีฟัน ๑ ชุด
๓.๙ จาน+ แก้วน้ำพลาสติก ช้อน + ส้อม (แสตนเลส) ๒ คู่
๓.๑๐ แฟ้มเอกสาร ชนิดกระดาษ ๑ แฟ้ม
๓.๑๑ ของใช้อื่น ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นจะต้องใช้ประจำวัน
๓.๑๒ ผลการตรวจร่างกาย (ตรวจเลือด HIV)

หมายเหตุ : วันรายงานตัวให้นำใบรับรองความประพฤติมาด้วย/พร้อมเบอร์โทรศัพท์....................................
วันเวลาในการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๕ - ๑๔ พ.ค.๕๕ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐
- รายงานตัว/ดำเนินการคัดเลือก ใน ๑๕ พ.ค.๕๕ (คัดเลือกตัวถึง ๑๕-๑๙ พ.ค.๕๕)
- ปล่อยพัก ๒๐ – ๒๖ พ.ค.๕๕ รายงานตัว ๒๗ – ๓๑ พ.ค.๕๕
- เปิดหลักสูตรการฝึก ในวันที่ ๑ มิ.ย.๕๕
สถานที่รับสมัคร:ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็ก ฯ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.
การเดินทาง : จากอนุสาวรีชัยสมรภูมิ มาลงรถหน้าหมู่บ้านพรรณพฤกษา ถนนบรมราชชนนี ซอย ๑๒๑
รถเมล์ผ่าน : ปอ.๕๑๕, ๕๓๙, สาย ๑๒๕ (จากอนุสาวรีย์ชัย ฯ) : จากหมอชิตสาย ๑๗๐
 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  มหาดเล็กรักษาพระองค์
เว็บไซต์ติดต่อ : 
วันที่ประกาศ :  24 เมษายน 2555
Tags :  โรงเรียนทหารมหาดเล็ก มหาดเล็กรักษาพระองค์

งานราชการ อื่นๆ

 • อยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ ประกันสุขภาพผู้สุงอายุ สามารถซื้อได้ถึงอายุ 70 ปี - www.aomsin.net
 • สมัครตัวแทนประกันชีวิต มีอิสระในเวลาทำงาน มีรายได้ไม่จำกัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟรี - www.supreme24.net

 • ติดตาม งานราชการ ผ่าน
  Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น เพิ่มเพื่อน
   จำนวนผู้เข้าชม 29,044 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 
  คู่มือเตรียมสอบ Hot!

  สินค้า
  คู่มือเตรียมสอบราชการ
  ชีทสรุป ม.ราม
  ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
  หนังสือเรียน ตำราเรียน
  บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
  เตรียมสอบ ป.1-ป.6
  เตรียมสอบ ม.1-ม.6
  เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
  เตรียมสอบ ปริญญาโท
  หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
  เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

  สั่งซื้อสินค้า
  หนังสือขายดี
  หนังสือออกใหม่
  โปรโมชั่นพิเศษ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
  แจ้งโอนเงิน
  สถานะการสั่งซื้อ
  ตรวจสอบสินค้า
  กระดานข่าว
  งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ
  สอบราชการ
  งานราชการเปิดสอบ
  สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ข่าวสมัครงาน
  เปิดสอบพนักงานราชการ
  หางานราชการ
  สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  สอบราชการ 2559
  รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2559
   Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.