งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2561, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ข่าวงานราชการบนมือถือ  | ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
     ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จำนวน  12  ตำแหน่ง  40  อัตรา   
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และ 19  แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในตำแหน่ง   ดังต่อไปนี้

                   1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร  คือ
                             1.  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน      จำนวน    1    อัตรา
                             2.  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์                 จำนวน    2    อัตรา
                             3.  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์          จำนวน    1    อัตรา
                             4.  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                จำนวน    3    อัตรา
                             5.  ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก            จำนวน    2    อัตรา
                             6.  ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง           จำนวน    3    อัตรา
                             7.  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                          จำนวน    2    อัตรา
                             8.  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า                              จำนวน    2    อัตรา
                            9.  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                        จำนวน    3    อัตรา
                             10. ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์                              จำนวน    3    อัตรา
                             11. ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา             จำนวน    2    อัตรา
                             12. ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป                               จำนวน   16   อัตรา
                                      (รายละเอียดตามภาคผนวก  1)

                   2.  คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง
                        ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547  ดังนี้
                        (1)  มีสัญชาติไทย
                        (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์   และไม่เกิน 40  ปีบริบูรณ์
                        (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                        (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
                        (5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                        (6)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
                        (7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                        (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                        (9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
3.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
         กำหนดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554  ณ ฝ่ายบริหาร         
งานบุคคล (ชั้น 3) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4224-4394 ต่อ 126 หรือ ทางเว็บไซค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  (www.udonpao.go.th

             

 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
เว็บไซต์ติดต่อ :  www.udonpao.go.th
วันที่ประกาศ :  28 มกราคม 2554
Tags :  คู่มือเตรียมสอบ คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ คู่มือเตรียมสอบนายร้อย

งานราชการ อื่นๆ

 • อยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ ประกันสุขภาพผู้สุงอายุ สามารถซื้อได้ถึงอายุ 70 ปี - www.aomsin.net
 • สมัครตัวแทนประกันชีวิต มีอิสระในเวลาทำงาน มีรายได้ไม่จำกัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟรี - www.supreme24.net

 • ติดตาม งานราชการ ผ่าน
  Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น เพิ่มเพื่อน
   จำนวนผู้เข้าชม 9,713 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 
  คู่มือเตรียมสอบ Hot!

  สินค้า
  คู่มือเตรียมสอบราชการ
  ชีทสรุป ม.ราม
  ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
  หนังสือเรียน ตำราเรียน
  บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
  เตรียมสอบ ป.1-ป.6
  เตรียมสอบ ม.1-ม.6
  เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
  เตรียมสอบ ปริญญาโท
  หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
  เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

  สั่งซื้อสินค้า
  หนังสือขายดี
  หนังสือออกใหม่
  โปรโมชั่นพิเศษ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
  แจ้งโอนเงิน
  สถานะการสั่งซื้อ
  ตรวจสอบสินค้า
  กระดานข่าว
  งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ
  สอบราชการ
  งานราชการเปิดสอบ
  สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ข่าวสมัครงาน
  เปิดสอบพนักงานราชการ
  หางานราชการ
  สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  สอบราชการ 2561
  รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561
   Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.