สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ

หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข่าวงานราชการบนมือถือ  |  ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่ง นักวิทยาศาตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (งานแบคทีเรีย) และ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (งานพันธุกรรม)
รายละเอียด

 ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน

ตำแหน่ง นักวิทยาศาตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (งานแบคทีเรีย) และ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (งานพันธุกรรม)
1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(งานแบคทีเรีย) 
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท 
ประเภท :  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 
 
2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(งานแบคทีเรีย) 
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท 
ประเภท :  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 
รายละเอียดวุฒิ : 
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา 
 ๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑)ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียก่อโรคเพื่อการวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคติดเชื้อ 
แบคทีเรีย โดยใช้เทคนิคพื้นฐานร่วมกับเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ และแยกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลเพื่อสนับสนุนการควบคุมป้องกัน วินิจฉัย สอบสวน และเฝ้าระวังการระบาดของโรค รวมทั้งตรวจวิเคราะห์และยืนยันเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพที่ก่อโรคในคนด้วยวิธีมาตรฐานและมีการควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ 
(๒)ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัยและติดตามการรักษา 
โรควัณโรค โรคเรื้อน โรคติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียต่างๆ หรือเพื่อการสอบสวนทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรค และประเมินสุขภาพ ซึ่งมีขบวนการ และใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีพื้นฐานและขั้นสูงด้านจุลชีววิทยา อณูวิทยา อิมมูโนวิทยา และเซลล์วิทยา โดยมีการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
(๓)ร่วมวิจัยทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านโรคติดเชื้อแบคทีเรีย โรควัณโรค 
โรคเรื้อน โรคติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียต่างๆ ให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรค 
เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน 
(๔)ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยปฏิบัติงานระบบคุณภาพ งานพัฒนาห้องปฏิบัติการ งานมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ เพื่อการบริการทางการแพทย์ด้านห้องปฏิบัติการที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐาน 
(๕)จัดการความรู้ ข้อมูล รายงาน ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๖)ร่วมดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกอบรม การจัดประชุม การนิเทศงาน เพื่อให้ความรู้และให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๗)งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
๑)ความรู้เกี่ยวกับแบคทีเรียกลุ่มมัยโคแบคทีเรีย 
๒)ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคและการตรวจวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ 
๓)ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ชนิดของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค 
๔)ความรู้เกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรีย 
๕)ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในระดับห้องปฏิบัติการต่างๆ 
๖)ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
 
เปิดรับสมัคร :  วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557 
ประกาศรับสมัคร :  Website : http://www.dmsc.moph.go.th 
 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://www.dmsc.moph.go.th
วันที่ประกาศ :  21 มีนาคม 2557
Tags :  สมัครงานราชการ ข้อสอบ ครู ข้อสอบ นายร้อย

งานราชการ อื่นๆติดตาม งานราชการ ผ่าน
Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น
 จำนวนผู้เข้าชม 2,790 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 

คู่มือเตรียมสอบ Hot!

สินค้า
คู่มือเตรียมสอบราชการ
ชีทสรุป ม.ราม
ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
หนังสือเรียน ตำราเรียน
บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
เตรียมสอบ ป.1-ป.6
เตรียมสอบ ม.1-ม.6
เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
เตรียมสอบ ปริญญาโท
หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

สั่งซื้อสินค้า
หนังสือขายดี
หนังสือออกใหม่
โปรโมชั่นพิเศษ
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
แจ้งโอนเงิน
สถานะการสั่งซื้อ
ตรวจสอบสินค้า
กระดานข่าว
งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
งานราชการ
สอบราชการ
งานราชการเปิดสอบ
สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
ข่าวสมัครงาน
เปิดสอบพนักงานราชการ
หางานราชการ
สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
สอบราชการ 2560
รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2560
 Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.