สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ

หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 การรถไฟแห่งประเทศไทย ข่าวงานราชการบนมือถือ  |  ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องรวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อบรรจุเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 1,607 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2556
รายละเอียด

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องรวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อบรรจุเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 1,607 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2556


๑ตําแหน่งที่จะบรรจุ แต่งตั้ง และเงินเดือนที่ได้รับ
สังกัดฝ่ายการเดินรถ
๑.
๑ พนักงานการเดินรถ ๔(เสมียนสถานี) อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.-บาทจํานวน ๑๖๖ อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่ ๑ หน่วยที่ ๑)
๑.๒ พนักงานการเดินรถ ๒(เสมียนสถานี)อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.-บาทจํานวน ๑๑๑ อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๒ หนวยที่ ๒)
๑.๓ พนักงานการบัญชี ๔ อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.-บาท จํานวน ๓ อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๓ หนวยที่ ๓
)
๑.๔ พนักงานขบวนรถ ๔(พนักงานหามลอ)อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.-บาทจํานวน๙๔ อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๔ หนวยที่ ๔)
๑.๕ พนักงานขบวนรถ ๒(พนักงานหามลอ)อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.-บาทจํานวน๖๒ อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๕ หนวยที่ ๕)
๑.๖ พนักงานขบวนรถ ๒(พนักงานรถนอน)อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.-บาทจํานวน๔๙ อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๖ หนวยที่ ๖)
๑.๗ พนักงานการเดินรถ ๒(พนักงานคุมประแจฯ)อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.-บาทจํานวน ๑๐๑ อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๗ หนวยที่ ๗)
๑.๘ พนักงานการเดินรถ ๒(พนักงานกั้นถนน)อัตราเงินเดือน๖,๒๗๐.-บาทจํานวน ๓๑๖ อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๘ หนวยที่ ๘)
สังกัดฝายการชางกล
๑.๙ พนักงานรถจักร ๔(ชางเครื่องชั้น ๒)อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.-บาท จํานวน ๒๙๙ อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๙ หนวยที่ ๙)
๑.๑๐ ชางฝมือ ๒อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.-บาทจํานวน ๑๖๗ อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๐ หนวยที่ ๑๐
)
๑.๑๑ ชางฝมือ ๑อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.-บาทจํานวน ๘ อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๑ หนวยที่ ๑๑
)
๒ สังกัดฝายการชางโยธา
๑.๑๒ พนักงานการบัญชี ๔อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.-บาท จํานวน ๓ อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๒ หนวยที่ ๑๒)
๑.๑๓ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔ อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.-บาทจํานวน ๒๓ อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๓ หนวยที่ ๑๓)
๑.๑๔ พนักงานบริการ ๒(คนขับรถยนต)อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.-บาท จํานวน๓ อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๔ หนวยที่ ๑๔)
๑.๑๕ ชางฝมือ ๑(คนการชาง)อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.-บาทจํานวน ๓๑ อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๕ หนวยที่ ๑๕)
๑.๑๖ ชางฝมือ ๑(คนงาน)อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.-บาทจํานวน ๔๔ อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๖ หนวยที่ ๑๖)
สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
๑.๑๗ พนักงานการบัญชี ๔อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.-บาท จํานวน๓ อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๗ หนวยที่ ๑๗)
๑.๑๘ พนักงานเทคนิค ๔อัตราเงินเดือน๗,๐๑๐.-บาท จํานวน ๔๙ อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๘
หนวยที่ ๑๘)
๑.๑๙ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔ อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.-บาทจํานวน ๑๔ อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๑๙
หนวยที่ ๑๙)
๑.๒๐ ชางฝมือ ๒อัตราเงินเดือน ๖,๒๗๐.-บาท จํานวน ๖๑ อัตรา(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลขที่ ๒๐ หนวยที่ ๒๐
)
การรถไฟแหงประเทศไทยจะดําเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต(Internet)ที่เว็บไซตwww.railway.co.thหรือhttp://railway.thaijobjob.com
ตั้งแตวันที่ ๓๐ พฤษภาคม–๑๐มิถุนายน ๒๕๕๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  การรถไฟแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://railway.thaijobjob.com
วันที่ประกาศ :  25 พฤษภาคม 2556
Tags :  สมัครงานราชการ ข้อสอบ ครู ข้อสอบ นายร้อย

งานราชการ อื่นๆติดตาม งานราชการ ผ่าน
Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น
 จำนวนผู้เข้าชม 16,695 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 

คู่มือเตรียมสอบ Hot!

สินค้า
คู่มือเตรียมสอบราชการ
ชีทสรุป ม.ราม
ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
หนังสือเรียน ตำราเรียน
บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
เตรียมสอบ ป.1-ป.6
เตรียมสอบ ม.1-ม.6
เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
เตรียมสอบ ปริญญาโท
หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

สั่งซื้อสินค้า
หนังสือขายดี
หนังสือออกใหม่
โปรโมชั่นพิเศษ
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
แจ้งโอนเงิน
สถานะการสั่งซื้อ
ตรวจสอบสินค้า
กระดานข่าว
งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
งานราชการ
สอบราชการ
งานราชการเปิดสอบ
สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
ข่าวสมัครงาน
เปิดสอบพนักงานราชการ
หางานราชการ
สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
สอบราชการ 2561
รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561
 Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.