สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ

หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ข่าวงานราชการบนมือถือ  |  ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

การสอบบุคคลภายนอกและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็น สัญญาบัตร ประจำปี 2554
รายละเอียด

บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพล ที่0009.161/2123 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 และ หนังสือลงวันที่ 10 มีนาคม 2554 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพล ที่0009.161/1682 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 อนุมัติรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(ยศสิบตำรวจตรี รับอัตราเงินเดือน ป.1 ขั้น 12.5 (7,890.- บาท)) ประจำปี 2554 สายงานปฎิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 6,000 อัตรา และ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน  จำนวน 600 อัตรา รวมทั้งสิ้น 6,600 อัตรา

     1. สายงานปฎิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 6,000 อัตรา จัดสรรให้หน่วยต่างๆ ดังนี้
         1.1  กองบัญชาการตำรวจนครบาล                                       900  อัตรา
         1.2  ตำรวจภูธรภาค 1                                                            580  อัตรา
         1.3  ตำรวจภูธรภาค 2                                                            450  อัตรา
         1.4  ตำรวจภูธรภาค 3                                                            650  อัตรา
         1.5  ตำรวจภูธรภาค 4                                                            470  อัตรา
         1.6  ตำรวจภูธรภาค 5                                                            340  อัตรา
         1.7  ตำรวจภูธรภาค 6                                                            470  อัตรา
         1.8  ตำรวจภูธรภาค 7                                                            340  อัตรา
         1.9  ตำรวจภูธรภาค 8                                                            300  อัตรา
         1.10  ตำรวจภูธรภาค 9                                                              0  อัตรา
         1.11  ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาตใต้             1,000 อัตรา
         1.12  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน                         500  อัตรา

         รับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางกฏหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสำเร็จวิชากฏหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา ได้แก่ ป.อาญา ครบทุกลักษณะ, ป.วิ.อาญา ครบทุกลักษณะ และกฏหมายลักษณะพยาน
         อนึ่ง ได้มอบหมายให้สำนักงานกำลังพล พิจารณาทบทวนแนวทางการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาต่างๆ หากมีเหตุผลความจำเป็นเมื่อไม่สามารถรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางกฏหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสำเร็จวิชากฏหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา ได้ครบตามจำนวนความต้องการ 6,000 อัตรา

     2. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน  จำนวน 600 อัตรา จัดสรรให้หน่วยต่างๆ ดังนี้

         2.1  หน่วยขึ้นตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 14 หน่วยงาน 300 อัตรา ได้แก่
                2.1.1  สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ                                         7  อัตรา
                2.1.2  สำนักงานส่งกำลังบำรุง                                             21  อัตรา
                2.1.3  สำนักงานกำลังพล                                                   106  อัตรา
                2.1.4  สำนักงานงบประมาณและการเงิน                                 9  อัตรา
                2.1.5  สำนักงานกฏหมายและคดี                                          51  อัตรา
                2.1.6  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ                    7  อัตรา
                2.1.7  สำนักงานจเรตำรวจ                                                     5  อัตรา
                2.1.8  สำนักงานตรวจสอบภายใน                                          2  อัตรา
                2.1.9  สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ                         16  อัตรา
                2.1.10  กองการต่างประเทศ                                               13  อัตรา
                2.1.11  กองสารนิเทศ                                                        21  อัตรา
                2.1.12  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ      4  อัตรา
                2.1.13  กองบินตำรวจ                                                        28  อัตรา
                2.1.14  กองวินัย                                                                10  อัตรา

         2.2  หน่วยงานนอกเหนือจากหน่วยขึ้นตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8 หน่วยงาน 160 อัตรา ได้แก่
                2.2.1  กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง                            49  อัตรา
                2.2.2  กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด                    4  อัตรา
                2.2.3  กองบัญชาการตำรวจสันติบาล                                    10  อัตรา
                2.2.4  สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (กองบังคับการอำนวยการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง และกองทะเบียนประวัติอาชญากร)                                                                    42  อัตรา
                2.2.5  สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           9  อัตรา
                2.2.6  กองบัญชาการศึกษา                                                 14  อัตรา
                2.2.7  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ                                              15  อัตรา
                2.2.8  โรงพยาบาลตำรวจ                                                     17  อัตรา

         2.3  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง                                                    40 อัตรา

         2.4  ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาตใต้                     100 อัตรา

         รับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ 27 สาขา ได้แก่ การศึกษา ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี อักษรศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน การธนาคาร อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา บริหารธุรกิจ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โภชนศาสตร์ ปรัชญา บรรณารักษศาสตร์ พัฒนาชุมชน คหกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์(สาขาทั่วไป)

    คลิกดู  กำหนดการการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปี 2554 จำนวน 6,600 อัตรา

    คลิกดู  สอบบุคคลภายนอกเป็นชั้นประทวนจะเลือกสอบสนามไหนดี?

 ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://rcm.edupolice.org/head2/h28.htm
วันที่ประกาศ :  18 เมษายน 2554
Tags :  ตำรวจประทวน 54 เปิดสอบตำรวจ ตำรวจแห่งชาติ

งานราชการ อื่นๆติดตาม งานราชการ ผ่าน
Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น
 จำนวนผู้เข้าชม 13,928 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 

คู่มือเตรียมสอบ Hot!

สินค้า
คู่มือเตรียมสอบราชการ
ชีทสรุป ม.ราม
ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
หนังสือเรียน ตำราเรียน
บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
เตรียมสอบ ป.1-ป.6
เตรียมสอบ ม.1-ม.6
เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
เตรียมสอบ ปริญญาโท
หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

สั่งซื้อสินค้า
หนังสือขายดี
หนังสือออกใหม่
โปรโมชั่นพิเศษ
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
แจ้งโอนเงิน
สถานะการสั่งซื้อ
ตรวจสอบสินค้า
กระดานข่าว
งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
งานราชการ
สอบราชการ
งานราชการเปิดสอบ
สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
ข่าวสมัครงาน
เปิดสอบพนักงานราชการ
หางานราชการ
สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
สอบราชการ 2559
รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2559
 Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.