งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2558, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2558 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก ข่าวสมัครงาน » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

เมนู งานราชการ
หน้าแรก งานราชการ
ฟรี ส่งข่าวงานราชการ
ฟรี แปะข่าวบนเว็บคุณ
ติดต่อลงโฆษณา

 

m.rubook.com

RUBOOK.com บนมือถือ
 

RUBOOK
on Google+
 
 
 
คู่มือเตรียมสอบ.com

งานราชการ สอบราชการ เปิดสอบราชการ พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาค ก. ก.พ. อบต. ทหาร ตำรวจ ทั่วประเทศ
ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

แนะนำ แจ้งข่าว งานราชการ สอบราชการ ):-
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งานราชการ สอบราชการ ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ
สอบราชการ องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ งานราชการ 2558 สมัครงานราชการ 2558 ยินดีให้บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย Download ฟรี โมดูล แสดงข่าวเปิดสอบงานราชการ สำหรับ Joomla 1.5 บริการใหม่จาก RUBOOK.com ข่าวงานราชการ อัปเดทล่าสุด ผ่าน Mobile site: http://m.rubook.com
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน งานราชการ ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ค้นข่าว งานราชการ โดย Google.co.th

กำลังเปิดรับสมัคร งานราชการ สอบราชการ สมัครงานราชการ 2558


กรมการแพทย์ 
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

เปิดรับ 30/03/2558 ถึง 03/04/2558 (ประกาศ 27/03/58)
กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในหน่วยงานส่วนกลางกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภูมิภาคสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั่วประเทศ จำนวน 158 อัตรา

เปิดรับ 30/03/2558 ถึง 03/04/2558 (ประกาศ 24/03/58)
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานธุรการ จำนวนรวม 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน พ.ศ. 2558

เปิดรับ 30/03/2558 ถึง 03/04/2558 (ประกาศ 23/03/58)
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจ ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เปิดรับ 30/03/2558 ถึง 03/04/2558 (ประกาศ 19/03/58)
กรมสรรพามิต  
ประกาศกรมสรรพามิต เรื่อง รับสมัครบุคคล(คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เปิดรับ 30/03/2558 ถึง 03/04/2558 (ประกาศ 19/03/58)
กรมสรรพามิต  
ประกาศกรมสรรพามิต เรื่อง รับสมัครบุคคล(คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เปิดรับ 30/03/2558 ถึง 03/04/2558 (ประกาศ 19/03/58)
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 7 ตำแหน่ง

เปิดรับ 12/03/2558 ถึง 05/04/2558 (ประกาศ 06/03/58)
กรมหม่อนไหม 
ประกาศกรมหม่อนไหม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เปิดรับ 01/04/2558 ถึง 09/04/2558 (ประกาศ 27/03/58)
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประกาศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดรับ 16/03/2558 ถึง 09/04/2558 (ประกาศ 18/03/58)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เปิดรับ 01/04/2558 ถึง 10/04/2558 (ประกาศ 31/03/58)
แสดง งานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครสอบ ทั้งหมด >>

งานราชการ สอบราชการ สมัครงานราชการ 2558 ใหม่ล่าสุด


 งานราชการ สอบราชการ 4,010 งาน   หน้าที่ 28/ 134
งานราชการ   
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับ 03/03/2557 ถึง 17/03/2557 (ประกาศ 24/02/57)
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาปฎิบัติงานเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับ 03/02/2557 ถึง 12/03/2557 (ประกาศ 24/02/57)
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

เปิดรับ 03/03/2557 ถึง 31/03/2557 (ประกาศ 24/02/57)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/NIDA รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับ 20/02/2557 ถึง 06/03/2557 (ประกาศ 24/02/57)
มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  
มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา ประจำเดือน มีนาคม 2557

เปิดรับ 24/02/2557 ถึง 26/03/2557 (ประกาศ 24/02/57)
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 (แก้ไขเปลี่ยนแปลง)

เปิดรับ 13/02/2557 ถึง 06/03/2557 (ประกาศ 24/02/57)
กรมควบคุมโรค 
กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสาธารรสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักกีฎวิทยา จำนวน รวม 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์- 7 มีนาคม 2557

เปิดรับ 24/02/2557 ถึง 07/03/2557 (ประกาศ 22/02/57)
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย 
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน และสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย จำนวน 10 อัตรา

เปิดรับ 20/02/2557 ถึง 23/03/2557 (ประกาศ 20/02/57)
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย 
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน และสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับ 20/02/2557 ถึง 26/02/2557 (ประกาศ 20/02/57)
สำนักงานข้าราชการพลเรือน (สำนัก ก.พ)  
สำนักงานข้าราชการพลเรือน (สำนัก ก.พ) รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2557 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-24 มีนาคม 2557

เปิดรับ 04/03/2557 ถึง 24/03/2557 (ประกาศ 20/02/57)
กรมธนารักษ์ 
กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 13 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2557

เปิดรับ 24/02/2557 ถึง 28/02/2557 (ประกาศ 20/02/57)
กรมบังคับคดี 
กรมบังคับคดีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฎิบัติงานทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค 48 อัตรา

เปิดรับ 03/03/2557 ถึง 07/03/2557 (ประกาศ 20/02/57)
มูลนิธิหมอชาวบ้าน 
รับสมัครผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster) โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์มูลนิธิหมอชาวบ้าน สัญญาจ้างระยะเวลา 18 เดือน

เปิดรับ 20/02/2557 ถึง 22/03/2557 (ประกาศ 20/02/57)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประสงค์จะคัดเลือกบุคลากรเพื่อร่วมงานใน ตำแหน่งนักวิชาการบริหารแผนงานสุขภาวะ 2 ตำแหน่ง

เปิดรับ 20/02/2557 ถึง 01/03/2557 (ประกาศ 20/02/57)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับ 06/02/2557 ถึง 28/02/2557 (ประกาศ 20/02/57)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับ 19/02/2557 ถึง 17/03/2557 (ประกาศ 20/02/57)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ลูกจ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง

เปิดรับ 19/02/2557 ถึง 25/02/2557 (ประกาศ 19/02/57)
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม 
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

เปิดรับ 11/02/2557 ถึง 04/03/2557 (ประกาศ 19/02/57)
กรมควบคุมโรค 
กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

เปิดรับ 24/02/2557 ถึง 28/02/2557 (ประกาศ 18/02/57)
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนมะโนรา 
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา

เปิดรับ 10/02/2557 ถึง 19/02/2557 (ประกาศ 18/02/57)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 รวม 87 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1,700 อัตรา

เปิดรับ 17/03/2557 ถึง 24/03/2557 (ประกาศ 18/02/57)
กรมประชาสัมพันธ์ 
กรมประชาสัมพันธ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา

เปิดรับ 05/03/2557 ถึง 15/03/2557 (ประกาศ 18/02/57)
การท่าเรือแห่งประเท 
การท่าเรือแห่งประเทศ รับสมัคราบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าเป้นพนักกงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เเน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 กุภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2557

เปิดรับ 10/02/2557 ถึง 03/03/2557 (ประกาศ 18/02/57)
กรมธนารักษ์ 
กรมธนารักษ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน 14 อัตรา

เปิดรับ 24/02/2557 ถึง 28/02/2557 (ประกาศ 18/02/57)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับ 12/02/2557 ถึง 06/03/2557 (ประกาศ 18/02/57)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา และช่างเทคนิค 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ราชบุรี)

เปิดรับ 18/02/2557 ถึง 21/02/2557 (ประกาศ 18/02/57)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตำแหน่งนักอรรถบำบัด, ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ , ตำแหน่งนายช่างอุปกรณ์ ,ตำแหน่งลูกจ้างประจำ

เปิดรับ 17/02/2557 ถึง 28/02/2557 (ประกาศ 17/02/57)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

เปิดรับ 17/02/2557 ถึง 28/02/2557 (ประกาศ 17/02/57)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

เปิดรับ 24/02/2557 ถึง 28/02/2557 (ประกาศ 17/02/57)
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฎิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา

เปิดรับ 17/02/2557 ถึง 21/02/2557 (ประกาศ 17/02/57)
 
Go to Page


สินค้า
คู่มือเตรียมสอบราชการ
ชีทสรุป ม.ราม
ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
หนังสือเรียน ตำราเรียน
บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
เตรียมสอบ ป.1-ป.6
เตรียมสอบ ม.1-ม.6
เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
เตรียมสอบ ปริญญาโท
หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

สั่งซื้อสินค้า
หนังสือขายดี
หนังสือออกใหม่
โปรโมชั่นพิเศษ
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
แจ้งโอนเงิน
สถานะการสั่งซื้อ
ตรวจสอบสินค้า
กระดานข่าว
งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
งานราชการ
สอบราชการ
งานราชการเปิดสอบ
สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
ข่าวสมัครงาน
เปิดสอบพนักงานราชการ
หางานราชการ
สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
สอบราชการ 2558
รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2558
 Copyright © 2002-2015 RUBOOK.com All rights reserved.