งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2557, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2557 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก ข่าวสมัครงาน » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

เมนู งานราชการ
หน้าแรก งานราชการ
ฟรี ส่งข่าวงานราชการ
ฟรี แปะข่าวบนเว็บคุณ
ติดต่อลงโฆษณา

 

m.rubook.com

RUBOOK.com บนมือถือ
 

RUBOOK
on Google+
 
 
 
คู่มือเตรียมสอบ.com

งานราชการ สอบราชการ เปิดสอบราชการ พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาค ก. ก.พ. อบต. ทหาร ตำรวจ ทั่วประเทศ
ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

แนะนำ แจ้งข่าว งานราชการ สอบราชการ ):-
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งานราชการ สอบราชการ ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ
สอบราชการ องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ งานราชการ 2557 สมัครงานราชการ 2557 ยินดีให้บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย Download ฟรี โมดูล แสดงข่าวเปิดสอบงานราชการ สำหรับ Joomla 1.5 บริการใหม่จาก RUBOOK.com ข่าวงานราชการ อัปเดทล่าสุด ผ่าน Mobile site: http://m.rubook.com
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน งานราชการ ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ค้นข่าว งานราชการ โดย Google.co.th

กำลังเปิดรับสมัคร งานราชการ สอบราชการ สมัครงานราชการ 2557


ประกากรมวิชาการเกษตร  
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เปิดรับ 31/07/2557 ถึง 30/08/2557 (ประกาศ 31/07/57)
สำนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ 
ประกาศรับสมัครวิศวกร/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

เปิดรับ 01/08/2557 ถึง 31/08/2557 (ประกาศ 13/08/57)
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโทและปริญญาตรี) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2557

เปิดรับ 01/08/2557 ถึง 31/08/2557 (ประกาศ 25/07/57)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ขงก.พ. ประจำปี 2557

เปิดรับ 00/08/2557 ถึง 00/09/2557 (ประกาศ 29/08/57)
ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกรุงเทพ ต้องการรับร่วมงานจำนวน มาก ตำแหน่ง Customer Service Office /Teller (กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) และ ตำแหน่งผู้แทนขายสินเชื่อที่อยู่อาศัย จำนวน รวม 600 อัตรา

เปิดรับ 00/08/2557 ถึง 00/09/2557 (ประกาศ 28/08/57)
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด 
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนมาก ตำแหน่ง ช่างเทคนิค และ call center จำนวนรวม 350 อัตรา

เปิดรับ 00/08/2557 ถึง 00/09/2557 (ประกาศ 28/08/57)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ2557 จำนวน 810 อัตรา

เปิดรับ 00/08/2557 ถึง 00/09/2557 (ประกาศ 04/08/57)
ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกรุงไทยประกาศเปิดรับสมัครพนักงานในหลากหลายตำแหน่ง รับสมัครทางออนไลน์

เปิดรับ 02/08/2557 ถึง 01/09/2557 (ประกาศ 02/08/57)
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เปิดรับ 25/08/2557 ถึง 02/09/2557 (ประกาศ 19/08/57)
กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม -3 กันยายน 2557

เปิดรับ 14/08/2557 ถึง 03/09/2557 (ประกาศ 07/08/57)
แสดง งานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครสอบ ทั้งหมด >>

งานราชการ สอบราชการ สมัครงานราชการ 2557 ใหม่ล่าสุด


 งานราชการ สอบราชการ 3,636 งาน   หน้าที่ 28/ 122
งานราชการ   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 ตำแหน่ง

เปิดรับ 21/05/2556 ถึง 11/06/2556 (ประกาศ 05/06/56)
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

เปิดรับ 15/05/2556 ถึง 14/06/2556 (ประกาศ 05/06/56)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย รวม 36 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2556

เปิดรับ 20/05/2556 ถึง 07/06/2556 (ประกาศ 03/06/56)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2556

เปิดรับ 30/05/2556 ถึง 05/06/2556 (ประกาศ 03/06/56)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๕ อัตรา

เปิดรับ 03/06/2556 ถึง 12/06/2556 (ประกาศ 03/06/56)
กรมทางหลวงชนบท 
กรมทางหลวงชนบท โดยสำงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา 2 ตำแหน่ง

เปิดรับ 03/06/2556 ถึง 07/06/2556 (ประกาศ 03/06/56)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัคร (ด่วน) ลูกจ้างเหมาบริการ สำนักอาหาร ตำแหน่งธุรการ 1 ตำแหน่ง

เปิดรับ 31/05/2556 ถึง 30/06/2556 (ประกาศ 31/05/56)
วิทยาลัยเทคนิคสตูล 
วิทยาลัยเทคนิคสตูล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับ 06/06/2556 ถึง 12/06/2556 (ประกาศ 31/05/56)
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๖ อัตรา ดังนี้ นักทรัพยากรบุคคล ๒ อัตรา, นักวิชาการพัสดุ ๒ อัตรา , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๒ อัตรา

เปิดรับ 03/06/2556 ถึง 11/06/2556 (ประกาศ 30/05/56)
กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร จำนวน 4 อัตรา

เปิดรับ 31/05/2556 ถึง 06/06/2556 (ประกาศ 30/05/56)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป้นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2556

เปิดรับ 29/05/2556 ถึง 18/06/2556 (ประกาศ 30/05/56)
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี 
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 14 ตำแหน่ง 15 อัตรา

เปิดรับ 03/06/2556 ถึง 21/06/2556 (ประกาศ 28/05/56)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาการเด็ก ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 3 พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม นักพัฒนาสังคม และนักสังคมสงเคราะห์ รวม 8 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2556

เปิดรับ 03/06/2556 ถึง 07/06/2556 (ประกาศ 28/05/56)
กลุ่มพัฒนาระบบ สำนักอาหาร 
กลุ่มพัฒนาระบบ สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับ 27/05/2556 ถึง 15/06/2556 (ประกาศ 28/05/56)
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์หลายอัตรา

เปิดรับ 28/05/2556 ถึง 30/05/2556 (ประกาศ 28/05/56)
สำนักงานธนานุเคราะห์  
สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2556

เปิดรับ 27/05/2556 ถึง 13/06/2556 (ประกาศ 28/05/56)
การรถไฟแห่งประเทศไทย 
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องรวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อบรรจุเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 1,607 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2556

เปิดรับ 30/05/2556 ถึง 10/06/2556 (ประกาศ 25/05/56)
โรงพยาบาลพิจิตร 
โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รวม 5 อัตรา รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 30 พฤษภาคม 2556

เปิดรับ 20/05/2556 ถึง 30/05/2556 (ประกาศ 25/05/56)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เปิดรับ 20/05/2556 ถึง 03/06/2556 (ประกาศ 24/05/56)
กรมราชทัณฑ์  
ประกาศกรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฎิบัติงาน 8 อัตรา

เปิดรับ 14/05/2556 ถึง 28/05/2556 (ประกาศ 24/05/56)
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับ 03/06/2556 ถึง 07/06/2556 (ประกาศ 23/05/56)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครคนงานประจำห้องปฏิบัติการ(ลูกจ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง

เปิดรับ 23/05/2556 ถึง 08/06/2556 (ประกาศ 23/05/56)
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน จังหวัดอุบลราชธานี 
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ประจำปี 2556 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 21 มิถุนายน 2556

เปิดรับ 03/06/2556 ถึง 21/06/2556 (ประกาศ 23/05/56)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ลูกจ้างเหมา)1 ตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เปิดรับ 23/05/2556 ถึง 31/05/2556 (ประกาศ 23/05/56)
สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัคร (ด่วน) ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

เปิดรับ 23/05/2556 ถึง 31/05/2556 (ประกาศ 23/05/56)
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์อาจารย์ ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตอำนาจเจริญ จำนวน ๓ อัตรา

เปิดรับ 23/05/2556 ถึง 23/05/2556 (ประกาศ 23/05/56)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

เปิดรับ 16/05/2556 ถึง 06/06/2556 (ประกาศ 22/05/56)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า จังหวัดอุบลราชธานี 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 21 มิถุนายน 2556

เปิดรับ 03/06/2556 ถึง 21/06/2556 (ประกาศ 22/05/56)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ประกาศรับสมัคร (ด่วน) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับลูกจ้างเหมาโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารปลอดภัยและโภชนาการ (ทีมประชาสัมพันธ์) 2 ตำแหน่ง

เปิดรับ 20/05/2556 ถึง 31/05/2556 (ประกาศ 20/05/56)
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เปิดรับสมัครสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฎิบัติงาน ตำแหน่งที่เปิดรับลูกจ้างเหมาบริการ

เปิดรับ 20/05/2556 ถึง 31/05/2556 (ประกาศ 20/05/56)
 
Go to Page


สินค้า
คู่มือเตรียมสอบราชการ
ชีทสรุป ม.ราม
ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
หนังสือเรียน ตำราเรียน
บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
เตรียมสอบ ป.1-ป.6
เตรียมสอบ ม.1-ม.6
เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
เตรียมสอบ ปริญญาโท
หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

สั่งซื้อสินค้า
หนังสือขายดี
หนังสือออกใหม่
โปรโมชั่นพิเศษ
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
แจ้งโอนเงิน
สถานะการสั่งซื้อ
ตรวจสอบสินค้า
กระดานข่าว
งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
งานราชการ
สอบราชการ
งานราชการเปิดสอบ
สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
ข่าวสมัครงาน
เปิดสอบพนักงานราชการ
หางานราชการ
สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
สอบราชการ 2557
รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2557
 Copyright © 2002-2014 RUBOOK.com All rights reserved.