ตัวอย่าง รหัสสินค้า PY103 : ปรัชญาเบื้องต้น (TUTOR GROUP) ราคาพิเศษ 40.00 บาท สั่งซื้อสินค้า