คู่มือเตรียมสอบ งานราชการ สอบราชการ เตรียมสอบ ป.1-ป.6 NT เตรียมสอบ ม.1-ม.6 เตรียมสอบ O-NET GAT-PAT เตรียมสอบ ป.โท เข้าสู่ระบบสมาชิก | ตอบข้อสงสัย | ติดต่อเรา    
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
    เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินแจ้งโอนเงิน  ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ ตรวจสอบสินค้า  รายการสินค้าที่เลือกซื้อ สินค้าในตระกร้า( ) 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   

มีสินค้าในร้าน 0 รายการ
หมวดสินค้า
E-Book Download
คู่มือเตรียมสอบราชการ
ชีทสรุปรายวิชา ม.ราม
ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
เตรียมความพร้อม อนุบาล
คู่มือเตรียมสอบ ป.1-ป.6
คู่มือเตรียมสอบ ม.1-ม.6
คู่มือเตรียมสอบเอ็นทรานซ์
คู่มือเตรียมสอบปริญญาโท
หนังสือเด็ก เสริมความรู้
หนังสือบริหารธุรกิจ
หนังสือกฎหมาย
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือตำราเรียน
สอนใช้โปรแกรมพื้นฐาน
สอนใช้โปรแกรมกราฟิค
สอนเขียนโปรแกรม
พูด-อ่าน-เขียน อังกฤษ
การ์ตูน, นิยาย, นวนิยาย
พจนานุกรม, Dictionary
ซอฟต์แวร์, เกมส์
CD/VCD ติวอนุบาล
CD/VCD ติวสอบ ป.1-3
CD/VCD ติวสอบ ป.4-6
CD/VCD ติวสอบ ม.1-3
CD/VCD ติวสอบ ม.4-6
CD/VCD ติวเตรียม ENT
CD/VCD ติวสอบ ม.ราม
CD/VCD สอบราชการ
CD/VCD เปิดเลนส์ฯ
CD/VCD สอนใช้คอมฯ
CD/VCD ดูแลสุขภาพ
CD/VCD นิทานเด็ก
CD/MP3 ติวข้อสอบ
CD/MP3 กฎหมาย
CD ฎีกา/กฎหมาย
CD แบบฟอร์มสัญญา
CD ภาพดิจิตอล
CD เรียนภาษา
 
THAI WEBMASTER ASSOCIATION AWARD 2005 Truehits 2006 Awards  GROUPs.TOP20 of the year

Home

BD-0117 : คู่มือแนะแนวอาชีพ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการ “ค้นหาตน… ค้นพบงาน”
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ผู้ผลิต: บัณฑิตแนะแนว

รายละเอียด:
คู่มือแนะแนวอาชีพ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการ “ค้นหาตน… ค้นพบงาน”
สารบัญ
ตอนที่ 1 ที่มาและสาระสำคัญ
ตอนที่ 2 แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนา
แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
แนวคิดการแนะแนวอาชีพตามทฤษฎีของฮอลแลนด์ (John L. Holland)
สมมติฐานตามทฤษฎีของฮอลแลนด์
การประเมินรูปแบบของบุคลิกภาพตามทฤษฎีของฮอลแลนด์
การทำทฤษฎีและเครื่องมือของฮอลแลนด์มาใช้ในการให้คำปรึกษาทางอาชีพ
ตอนที่ 3 ค้นหาตน
การใช้รหัสย่อตามแบบของฮอลแลนด์ โดยวิธีเกมส์ปาร์ตี้
การใช้คู่มือสำหรับวางแผนเพื่อการศึกษาและอาชีพตามทฤษฎีของฮอลแลนด์ (The Self-Directed Search)
ลักษณะบุคลิกภาพและอาชีพของบุคคล 6 กลุ่ม ตามทฤษฎีของฮอลแลนด์
บัญชีรายชื่ออาชีพตามรหัสของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (The Occupations Finder)
การใช้แบบสำรวจค่านิยมเกี่ยวกับงานของ ซูเปอร์ (Donald E. Super)
การใช้แบบทดสอบจุดเด่นของตนเอง ของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
การใช้แบบสำรวจเพื่อจำแนกบุคลิกภาพแบบเก็บตัว และแบบแสดงตัวของ Harry Walker Hepner
การใช้แบบสำรวจบุคลิกภาพประเภทคนเก็บตัวและคนแสดงตัวของ ม.รามคำแหง
การใช้แบบสำรวจวุฒิภาวะทางบุคลิกภาพของ Harry Walker Hepner
การใช้แบบสำรวจวุฒิภาวะทางอาชีพของ จอห์น โอ ไครท์ส (Jonn O. Crites)
ส่วนที่ 1 แบบวัดทัศนคติ (Attitude Scale)
ส่วนที่ 2 แบบวัดความสามารถ (Competence Test)
ตอนที่ 4 ค้นพบงาน
ข้อมูลอาชีพ จำแนกตามหลักการของจอห์น แอล ฮอลแลนด์
ข้อมูล 100 อาชีพ
กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความเป็นจริง (Realistic) (อาชีพที่ 1-29)
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลิกภาพแบบ Realistic
2. ช่างเขียนแบบทั่วไป พนักงานเขียนแบบ บุคลิกภาพแบบ Realistic
3. ช่างเขียนแบบ (สถาปัตยกรรม) บุคลิกภาพแบบ Realistic
4. ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเชื่อม และช่างตัดเหล็กด้วยเปลงไฟ บุคลิกภาพแบบ Realistic
5. ช่างซ่อมและติดตั้งวางสายไฟฟ้า บุคลิกภาพแบบ Realistic
6. ช่างเทคนิคเครื่องกล ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล บุคลิกภาพแบบ Realistic
7. ช่างเทคนิคเครื่องยนต์ ช่างประกอบเครื่องกล บุคลิกภาพแบบ Realistic
8. ช่างเทคนิคอากาศยานและเครื่องยนต์ บุคลิกภาพแบบ Realistic
9. ช่างทันตกรรม บุคลิกภาพแบบ Realistic
10. ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ บุคลิกภาพแบบ Realistic
11. ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์ บุคลิกภาพแบบ Realistic
12. ช่างเทคนิคไฟฟ้า บุคลิกภาพแบบ Realistic
13. ช่างแท่นพิมพ์ออฟเซ็ท บุคลิกภาพแบบ Realistic
14. ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ บุคลิกภาพแบบ Realistic
15. ช่างฟิต ช่างซ่อมรถยนต์ บุคลิกภาพแบบ Realistic
16. ช่างสำรวจ บุคลิกภาพแบบ Realistic
17. นักกายภาพบำบัด บุคลิกภาพแบบ Realistic
18. นักเทคโนโลยีทางการศึกษา บุคลิกภาพแบบ Realistic
19. นักบิน บุคลิกภาพแบบ Realistic
20. นักอาชญาวิทยา บุคลิกภาพแบบ Realistic
21. เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ บุคลิกภาพแบบ Realistic
22. ผู้ประกอบอาหาร บุคลิกภาพแบบ Realistic
23. วิศวกรการบิน, วิศวกรเครื่องกล (อากาศ) บุคลิกภาพแบบ Realistic
24. วิศวกรเครื่องกลรถยนต์ บุคลิกภาพแบบ Realistic
25. วิศวกรเครื่องกล (ทั่วไป) บุคลิกภาพแบบ Realistic
26. วิศวกรปรับอากาศ, วิศวกรเครื่องกล บุคลิกภาพแบบ Realistic
27. วิศวกรโทรคมนาคม บุคลิกภาพแบบ Realistic
28. วิศวกรโยธา บุคลิกภาพแบบ Realistic
29. วิศวกรอุตสาหการ บุคลิกภาพแบบ Realistic
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องใช้เชาวน์ปัญญา (Investigative) (อาชีพที่ 30-55)
30. จักษุแพทย์ บุคลิกภาพแบบ Investigative
31. จิตแพทย์ บุคลิกภาพแบบ Investigative
32. ทันตแพทย์ บุคลิกภาพแบบ Investigative
33. นักเคมี บุคลิกภาพแบบ Investigative
34. นักจิตวิทยา บุคลิกภาพแบบ Investigative
35. นักชีววิทยา บุคลิกภาพแบบ Investigative
36. นักเทคนิคการแพทย์, นักเทคโนโลยีการแพทย์ บุคลิกภาพแบบ Investigative
37. นักฟิสิกส์ บุคลิกภาพแบบ Investigative
38. นักโลหกรรม บุคลิกภาพแบบ Investigative
39. นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ บุคลิกภาพแบบ Investigative
40. นักวิเคราะห์การตลาด บุคลิกภาพแบบ Investigative
41. นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม บุคลิกภาพแบบ Investigative
42. นักวิจัย (สัตววิทยา) บุคลิกภาพแบบ Investigative
43. นักเศรษฐศาสตร์ บุคลิกภาพแบบ Investigative
44. นักสถิติ บุคลิกภาพแบบ Investigative
45. ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักวางผังเพื่อการประมวลผล บุคลิกภาพแบบ Investigative
46. ผู้บริหารระบบข่าวสาร บุคลิกภาพแบบ Investigative
47. ผู้วางแผนการผลิต บุคลิกภาพแบบ Investigative
48. พนักงานเครื่องประมวลผลอัตโนมัติ (คอมพิวเตอร์) บุคลิกภาพแบบ Investigative
49. นักรังสีเทคนิค บุคลิกภาพแบบ Investigative
50. แพทย์ทั่วไป บุคลิกภาพแบบ Investigative
51. เภสัชกร บุคลิกภาพแบบ Investigative
52. วิศวกรไฟฟ้าทั่วไป บุคลิกภาพแบบ Investigative
53. วิสัญญีแพทย์ บุคลิกภาพแบบ Investigative
54. ศัลยแพทย์ บุคลิกภาพแบบ Investigative
55. สัตวแพทย์ทั่วไป บุคลิกภาพแบบ Investigative
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) (อาชีพที่ 56-71)
56. นักเขียนการ์ตูน บุคลิกภาพแบบ Artistic
57. นักเขียนประกาศโฆษณา บุคลิกภาพแบบ Artistic
58. นักประชาสัมพันธ์ บุคลิกภาพแบบ Artistic
59. นักหนังสือพิมพ์ บุคลิกภาพแบบ Artistic
60. นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ บุคลิกภาพแบบ Artistic
61. นักออกแบบเครื่องเฟอร์นิเจอร์ บุคลิกภาพแบบ Artistic
62. นักออกแบบฉากละคร บุคลิกภาพแบบ Artistic
63. นักออกแบบเครื่องประดับ บุคลิกภาพแบบ Artistic
64. นักออกแบบแฟชั่น บุคลิกภาพแบบ Artistic
65. นักออกแบบเว็บไซต์ บุคลิกภาพแบบ Artistic
66. ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา บุคลิกภาพแบบ Artistic
67. ผู้แปลภาษาต่างประเทศ บุคลิกภาพแบบ Artistic
68. ผู้สื่อข่าว ผู้รายงานข่าว บุคลิกภาพแบบ Artistic
69. ภูมิสถาปนิก บุคลิกภาพแบบ Artistic
70. มัณฑนาการ บุคลิกภาพแบบ Artistic
71. สถาปนิก บุคลิกภาพแบบ Artistic
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสนาม สังคมกับบุคคลอื่น (Social) (อาชีพที่ 72-82)
72. ครู-อาจารย์ บุคลิกภาพแบบ Social
73. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บุคลิกภาพแบบ Social
74. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ บุคลิกภาพแบบ Social
75. ช่างเสริมสวย บุคลิกภาพแบบ Social
76. นักจัดรายการวิทยุ บุคลิกภาพแบบ Social
77. นักแนะแนว บุคลิกภาพแบบ Social
78. นักสังคมสงเคราะห์ บุคลิกภาพแบบ Social
79. ผู้จัดการโรงแรม บุคลิกภาพแบบ Social
80. พยาบาล บุคลิกภาพแบบ Social
81. พนักงานต้อนรับ บุคลิกภาพแบบ Social
82. โภชนากร บุคลิกภาพแบบ Social
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) (อาชีพที่ 83-90)
83. ทนายความ บุคลิกภาพแบบ Enterprising
84. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บุคลิกภาพแบบ Enterprising
85. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บุคลิกภาพแบบ Enterprising
86. ผู้พิพากษา บุคลิกภาพแบบ Enterprising
87. พนักงานขาย บุคลิกภาพแบบ Enterprising
88. พิธีกร, ผู้ดำเนินรายการ บุคลิกภาพแบบ Enterprising
89. มัคคุเทศก์ บุคลิกภาพแบบ Enterprising
90. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บุคลิกภาพแบบ Enterprising
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) (อาชีพที่ 91-100)
91. ผู้นำของเข้าหรือส่งออก บุคลิกภาพแบบ Conventional
92. พนักงานบัญชี บุคลิกภาพแบบ Conventional
93. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ บุคลิกภาพแบบ Conventionalเ
94. ผู้ดูแลคลังสินค้า บุคลิกภาพแบบ Conventional
95. ผู้ตรวจสอบบัญชี บุคลิกภาพแบบ Conventional
96. ผู้ประเมินทรัพย์สิน บุคลิกภาพแบบ Conventional
97. พนักงานพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ บุคลิกภาพแบบ Conventional
98. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บุคลิกภาพแบบ Conventional
99. เลขานุการ บุคลิกภาพแบบ Conventional
100. สมุห์บัญชี บุคลิกภาพแบบ Conventional
ภาคผนวก
บทความเพื่อการศึกษาและอาชีพ จากประสบการณ์วิชาชีพครูแนะแนว
1. เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
2. ข้อแนะนำในการจัดอันดับคณะ / ประเภทวิชา
3. บัญญัติ 10 ประการสุ่มหาวิทยาลัย
4. อาคารขายเวลา
5. เคล็ดลับการจำ “อ่านอย่างไรให้จำได้”
6. ฉันได้งานแล้วจ้ะ
7. เมื่อลูกเรียนไม่เอาไหนใครผิด
8. เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ จำแนกตาม ISCED (International Standard Classification of Education)


จำหน่ายโดย
RUBOOK.COM <อาร์ยูบุ๊คดอทคอม> แผงชีทออนไลน์ …

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: เปิดอ่าน 14695 ครั้ง
 
 แนะนำ เล่มอื่นๆ:

Could not connect: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'and subcatid = order by procode, profeature4 limit 0,20' at line 1