คู่มือเตรียมสอบ งานราชการ สอบราชการ เตรียมสอบ ป.1-ป.6 NT เตรียมสอบ ม.1-ม.6 เตรียมสอบ O-NET GAT-PAT เตรียมสอบ ป.โท เข้าสู่ระบบสมาชิก | ตอบข้อสงสัย | ติดต่อเรา    
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
    เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินแจ้งโอนเงิน  ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ ตรวจสอบสินค้า  รายการสินค้าที่เลือกซื้อ สินค้าในตระกร้า( ) 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   

มีสินค้าในร้าน 4,482 รายการ
หมวดสินค้า
E-Book Download
คู่มือเตรียมสอบราชการ
ชีทสรุปรายวิชา ม.ราม
ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
เตรียมความพร้อม อนุบาล
คู่มือเตรียมสอบ ป.1-ป.6
คู่มือเตรียมสอบ ม.1-ม.6
คู่มือเตรียมสอบเอ็นทรานซ์
คู่มือเตรียมสอบปริญญาโท
หนังสือเด็ก เสริมความรู้
หนังสือบริหารธุรกิจ
หนังสือกฎหมาย
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือตำราเรียน
สอนใช้โปรแกรมพื้นฐาน
สอนใช้โปรแกรมกราฟิค
สอนเขียนโปรแกรม
พูด-อ่าน-เขียน อังกฤษ
การ์ตูน, นิยาย, นวนิยาย
พจนานุกรม, Dictionary
ซอฟต์แวร์, เกมส์
CD/VCD ติวอนุบาล
CD/VCD ติวสอบ ป.1-3
CD/VCD ติวสอบ ป.4-6
CD/VCD ติวสอบ ม.1-3
CD/VCD ติวสอบ ม.4-6
CD/VCD ติวเตรียม ENT
CD/VCD ติวสอบ ม.ราม
CD/VCD สอบราชการ
CD/VCD เปิดเลนส์ฯ
CD/VCD สอนใช้คอมฯ
CD/VCD ดูแลสุขภาพ
CD/VCD นิทานเด็ก
CD/MP3 ติวข้อสอบ
CD/MP3 กฎหมาย
CD ฎีกา/กฎหมาย
CD แบบฟอร์มสัญญา
CD ภาพดิจิตอล
CD เรียนภาษา
 
THAI WEBMASTER ASSOCIATION AWARD 2005 Truehits 2006 Awards  GROUPs.TOP20 of the year

Home สื่อการศึกษา Software/Game

SP-0254.1 : คู่มือปฏิบัติงานตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร เล่ม 1
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ผู้ผลิต: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

รายละเอียด:
คู่มือปฏิบัติงานตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร เล่ม 1
ภาค 1 กฎหมาย และระเบียบการทะเบียนราษฎร
ภาค 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาค 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
ภาค 4 ข้อมูลที่น่าสนใจ
ภาค 5 หนังสือสั่งการ และตอบข้อหารือ (ต่อเล่ม 2)

สารบาญ
ภาค 1 กฎหมาย และระเบียบการทะเบียนราษฎร
- พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
- กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
- กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2545
- ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
- ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2538
- ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540
- ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการปฏิบัติการทะเบียนราษฎรเพื่อประชาชน พ.ศ.2535
- ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543
- ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องการแต่งตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้ง
- ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปกครอง 4 เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้ง
- ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียนผู้รับแจ้งประจำสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
- ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียนผู้รับแจ้ง
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจรรยาบรรณข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ.2545
ภาค 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 (รวมฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม)
- ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337
- พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการสั่งให้บุคคลซึ่งเคยมีสัญชาติไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ใช้บังคับได้สัญชาติไทย
- พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ.2493
- พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2495
- พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2495
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว
- ตารางการวินิจฉัยสัญชาติของบุคคล
- กฎหมายอื่นที่ควรรู้
ภาค 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
ภาค 4 ข้อมูลที่น่าสนใจ
- จำนวนสำนักทะเบียนทั่วประเทศ
- ประกาศจำนวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
- ประกาศจำนวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
- ตัวอย่างแบบคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ
ภาค 5 แนวทางปฏิบัติ
กลุ่มที่ 1 การอำนวยความสะดวก และการบริการงานทะเบียนราษฎร
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0322/ว 253 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 เรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
- หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0202/ว 199 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2535 เรื่อง การอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
- หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ มท.0309.1/ว 741 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่อง การอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0505/ว 49 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่องการปรับปรุงมติคณะรัฐนมตรี เรื่อง การอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
- หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท.0310.1/ว 27 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2544 เรื่อง ขอให้อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุฯ
- หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท.0310.1/ว 12 ลงวันที่ 24 เมษายน 2545 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการทะเบียนราษฎร
- หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท.0313/82521 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2517 เรื่อง หารือทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปิดอากรแสตมป์ในคำร้องเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
กลุ่มที่ 2 การตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 12838/2503 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2503 เรื่อง การลงลายมือชื่อในเอกสารทะเบียนราษฎร
- หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท. 0310.1/ว 1909 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2544 เรื่อง กำชับ และกวดขันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีเกี่ยวกับให้บริการประชาชน
- หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท.0310.1/ว 661 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2545 เรื่อง ขอให้กำชับการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
- หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท. 0310.1/ว 21 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 เรื่อง การรักษาความปลอดภัยสถานที่ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
- หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท.0309.1/ว 12 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2540 เรื่อง การจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท. 0309.1/ว 1 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่องการกำกับดูแลการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียน
- หนังสือสำนักทะเบียนกลางที่ มท.0310.1/ว 7 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2544 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีหารืองานทะเบียนราษฎร
- หนังสือสำนักงานทะเบียนกลางที่ มท. 0309.1/ว 32 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2545 เรื่อง มาตรการตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท. 0309.1/ว 32 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0310.1/ว 1355 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2544 เรื่อง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล
- หนังสือทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท. 0310.1/ว 15 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2544 เรื่อง การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลที่เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล
- หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท. 0310.1/ว 4 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่องขอให้กำกับดูแลการปฏิบัติงานทะเบียนของเทศบาลตำบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล
- หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท.0310.1/ว 53 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2535 เรื่องอำนาจพิจารณาอนุมัติของนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตเกี่ยวกับงานการทะเบียนราษฎร
- หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท. 0310.1/ว 11 ลงวันที่ 17 กันยายน 2541 เรื่องอำนาจพิจารณาอนุมัติของนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตเกี่ยวกับงานการทะเบียนราษฎร
- หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่มท. 0310.0/ว 19 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2545 เรื่องมาตราการตรวจสอบ และป้องกันการทุจริตทางทะเบียนราษฎร
จำนวนหน้า 298 หน้า
ราคา 220.00-
จำหน่ายโดยRUBOOK.COM <อาร์ยูบุ๊คดอทคอม> แผงชีทออนไลน์ …

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: เปิดอ่าน 13141 ครั้ง
 
 แนะนำ เล่มอื่นๆ:

Could not connect: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by procode, profeature4 limit 0,20' at line 1