คู่มือเตรียมสอบ งานราชการ สอบราชการ เตรียมสอบ ป.1-ป.6 NT เตรียมสอบ ม.1-ม.6 เตรียมสอบ O-NET GAT-PAT เตรียมสอบ ป.โท เข้าสู่ระบบสมาชิก | ตอบข้อสงสัย | ติดต่อเรา    
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
    เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินแจ้งโอนเงิน  ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ ตรวจสอบสินค้า  รายการสินค้าที่เลือกซื้อ สินค้าในตระกร้า( ) 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   

มีสินค้าในร้าน 0 รายการ
หมวดสินค้า
E-Book Download
คู่มือเตรียมสอบราชการ
ชีทสรุปรายวิชา ม.ราม
ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
เตรียมความพร้อม อนุบาล
คู่มือเตรียมสอบ ป.1-ป.6
คู่มือเตรียมสอบ ม.1-ม.6
คู่มือเตรียมสอบเอ็นทรานซ์
คู่มือเตรียมสอบปริญญาโท
หนังสือเด็ก เสริมความรู้
หนังสือบริหารธุรกิจ
หนังสือกฎหมาย
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือตำราเรียน
สอนใช้โปรแกรมพื้นฐาน
สอนใช้โปรแกรมกราฟิค
สอนเขียนโปรแกรม
พูด-อ่าน-เขียน อังกฤษ
การ์ตูน, นิยาย, นวนิยาย
พจนานุกรม, Dictionary
ซอฟต์แวร์, เกมส์
CD/VCD ติวอนุบาล
CD/VCD ติวสอบ ป.1-3
CD/VCD ติวสอบ ป.4-6
CD/VCD ติวสอบ ม.1-3
CD/VCD ติวสอบ ม.4-6
CD/VCD ติวเตรียม ENT
CD/VCD ติวสอบ ม.ราม
CD/VCD สอบราชการ
CD/VCD เปิดเลนส์ฯ
CD/VCD สอนใช้คอมฯ
CD/VCD ดูแลสุขภาพ
CD/VCD นิทานเด็ก
CD/MP3 ติวข้อสอบ
CD/MP3 กฎหมาย
CD ฎีกา/กฎหมาย
CD แบบฟอร์มสัญญา
CD ภาพดิจิตอล
CD เรียนภาษา
 
THAI WEBMASTER ASSOCIATION AWARD 2005 Truehits 2006 Awards  GROUPs.TOP20 of the year

Home

SP-0459 : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา (แปลไทย-อังกฤษ) THE CRIMINAL PROCEDURE CODE
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ผู้ผลิต: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

รายละเอียด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา (แปลไทย-อังกฤษ) THE CRIMINAL PROCEDURE CODE
สารบาญ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ปรับปรุงใหม่ 2550)
มาตรา
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑ - ๘
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
ลักษณะ ๑ หลักทั่วไป ๑ - ๑๕
ลักษณะ ๒ อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล
หมวด ๑ หลักทั่วไป ๑๖
หมวด ๒ อำนาจสืบสวนและสอบสวน ๑๗ - ๒๑
หมวด ๓ อำนาจศาล ๒๒ - ๒๗
ลักษณะ ๓ การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่ง
ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
หมวด ๑ การฟ้องคดีอาญา ๒๘ - ๓๙
หมวด ๒ การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ๔๐ - ๕๑
CONTENTS
OF
THE CRIMINAL PROCEDURE CODE
Section
ACT PROMULGATING THE CRIMINAL
PROCEDURE CODE UPDATE B.E. 2548 1 - 8
THE CRIMINAL PROCEDURE CODE
DIVISION I PRELIMINARY
TITLE I General Provisions 11 - 15
TITLE II Powers of inquiry Officials and
Competency of Courts
Chapter 1 General Provisions 16
Chapter 2 Powers of Investigation And Inquiry 17 - 21
Chapter 3 Competency of Courts 22 - 27
TITLE III Prosecution of Criminal Cases and filing
of Civil Cases in connection with an offence
Chapter 1 Prosecution of Criminal Cases 28 - 39
Chapter 2 Filing of Civil Cases in
Connection with an offence 40 - 51
ลักษณะ ๔ หมายเรียกและหมายอาญา
หมวด ๑ หมายเรียก ๕๒ - ๕๖
หมวด ๒ หมายอาญา
ส่วนที่ ๑ หลักทั่วไป ๕๗ - ๖๕
ส่วนที่ ๒ หมายจับ ๖๖ - ๖๘
ส่วนที่ ๓ หมายค้น ๖๙ - ๗๐
ส่วนที่ ๔ หมายขัง หมายจำคุก หมายปล่อย ๗๑ - ๗๖
ลักษณะ ๕ จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว
หมวด ๑ จับ ขัง จำคุก ๗๗ - ๙๐
หมวด ๒ ค้น ๙๑ - ๑๐๕
หมวด ๓ ปล่อยชั่วคราว ๑๐๖ - ๑๑๙ ทวิ
ภาค ๒ สอบสวน
ลักษณะ ๑ หลักทั่วไป ๑๒๐ - ๑๒๙
ลักษณะ ๒ การสอบสวน
หมวด ๑ การสอบสวนสามัญ ๑๓๐ - ๑๔๗
หมวด ๒ การชันสูตรพลิกศพ ๑๔๘ - ๑๕๖
ภาค ๓ วิธีพิจารณาความในชั้นศาล
ลักษณะ ๑ ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง ๑๕๗ - ๑๗๑
ลักษณะ ๒ การพิจารณา ๑๗๒ - ๑๘๑
ลักษณะ ๓ คำพิพากษาและคำสั่ง ๑๘๒ - ๑๙๒
Section
TITLE IV Summonses and Criminal Warrants.
Chapter 1. Summonses 52 - 56
Chapter 2. Criminal Warrants
Part 1. General Provisions 57 - 65
Part 2. Warrant of Arrest 66 - 68
Part 3. Warrant of Search 69 - 70
Part 4. Warrant of Detention,
Imprisonment and Release 71 - 76
TITLE V Arrest, Detention, Imprisonment,
Search and Provisional Release
Chapter 1. Arrest, Detention and Imprisonment 77 - 90
Chapter 2. Search 91 - 105
Chapter 3. Provisional Release 106 - 119
DIVISION II INQUIRY
TITLE I General Provisions 120 - 129
TITLE II Proceeding of Inquiry
Chapter 1. Ordinary Proceeding Of Inquiry 130 - 147
Chapter 2. Post Mortem Inquest 148 - 156
DIVISION III PROCEDURE IN THE COURTS
OF FIRST INSTANCE
TITLE I Entry of Charge and Preliminary Examination 157 - 171
TITLE II Trial 172 - 181
TITLE III Judgments and Order 182 - 192
มาตรา
ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ ๑ อุทธรณ์
หมวด ๑ หลักทั่วไป ๑๙๓ - ๒๐๒
หมวด ๒ การพิจารณาคำพิพากษา
และคำสั่งชั้นอุทธรณ์ ๒๐๓ - ๒๑๕
ลักษณะ ๒ ฎีกา
หมวด ๑ หลักทั่วไป ๒๑๖ - ๒๒๔
หมวด ๒ การพิจารณา คำพิพากษา
และคำสั่งชั้นฎีกา ๒๒๕
ภาค ๕ พยานหลักฐาน
หมวด ๑ หลักทั่วไป ๒๒๖ - ๒๓๑
หมวด ๒ พยานบุคคล ๒๓๒ - ๒๓๗ ทวิ
หมวด ๓ พยานเอกสาร ๒๓๘ - ๒๔๐
หมวด ๔ พยานวัตถุ ๒๔๑ - ๒๔๒
หมวด ๕ ผู้ชำนาญการพิเศษ ๒๔๓ - ๒๔๔
ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
หมวด ๑ การบังคับตามคำพิพากษา ๒๔๕ - ๒๕๑
หมวด ๒ ค่าธรรมเนียม ๒๕๒ - ๒๕๘
ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ
ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ ๒๕๙ - ๒๖๗
Section
DIVISION IV APPEAL AND DIKA APPEAL
TITLE I Appeal
Chapter 1. General Provisions 193-202
Chapter 2. Trial, Judgments and Orders
In the Appeal Court 203 - 215
TITLE II Daka Appeal
Chapter 1. General Provisions 216 - 224
Chapter 2. Trial, Judgments and Order
In the Dika Court 225
DIVISION V EVIDENCE
Chapter 1. General Provisions 226 - 231
Chapter 2. Oral Evidence 232-237 bis
Chapter 3. Documentary Evidence 238 - 240
Chapter 4. Material Evidence 241 - 242
Chapter 5. Experts 243 - 244
DIVISION VI ENFORCEMENT
OF JUDGMENTS AND COSTS
Chapter 1. Enforcement of Judgments 245 - 251
Chapter 2. Costs 252-258
DIVISION VII PARDON, COMMUTATION AND
REDUCTION OF PUNISHMENT
DIVISION VII 259 - 267
บัญชีแนบท้าย
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ความผิดใน
กฎหมายลักษณะอาญา ซึ่งราษฎรมีอำนาจจับได้โดยไม่ต้องมีหมาย
กฎกระทรวงมหาดไทย
- ออกตามความในมาตรา ๕
ระเบียบ คำสั่ง ที่สำคัญ
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย
(๑) การจ่ายค่าป่วยการแก่ล่ามและล่ามภาษามือที่ศาลจัดหาให้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓
และมาตรา ๑๓ ทวิ พ.ศ. ๒๕๓๙
อุเทศ
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เทคนิคการแปล (กฎหมายไทย - อังกฤษ) ๑๖๔
"THE SCHEDULE
- ANNEXED TO THE CRIMINAL PROCEDURE CODE
Regulations of Ministry of Interior
- Issued under Section 5 of Act Promulgating the
Criminal Procedure Code B.E. 2477
Regulations of Ministry of Justice
(1) Relating to allowances to the interpreter
and the interpreter of hand sign language
as procured by Court under Section 13 and
Section 3 bis of the Criminal Procedure
Code B.E. 2539จำหน่ายโดย
RUBOOK.COM <อาร์ยูบุ๊คดอทคอม> แผงชีทออนไลน์ …

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: เปิดอ่าน 51481 ครั้ง
 
 แนะนำ เล่มอื่นๆ:

Could not connect: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'and subcatid = order by procode, profeature4 limit 0,20' at line 1