คู่มือเตรียมสอบ งานราชการ สอบราชการ เตรียมสอบ ป.1-ป.6 NT เตรียมสอบ ม.1-ม.6 เตรียมสอบ O-NET GAT-PAT เตรียมสอบ ป.โท เข้าสู่ระบบสมาชิก | ตอบข้อสงสัย | ติดต่อเรา    
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
    เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินแจ้งโอนเงิน  ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ ตรวจสอบสินค้า  รายการสินค้าที่เลือกซื้อ สินค้าในตระกร้า( ) 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   

มีสินค้าในร้าน 4,482 รายการ
หมวดสินค้า
E-Book Download
คู่มือเตรียมสอบราชการ
ชีทสรุปรายวิชา ม.ราม
ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
เตรียมความพร้อม อนุบาล
คู่มือเตรียมสอบ ป.1-ป.6
คู่มือเตรียมสอบ ม.1-ม.6
คู่มือเตรียมสอบเอ็นทรานซ์
คู่มือเตรียมสอบปริญญาโท
หนังสือเด็ก เสริมความรู้
หนังสือบริหารธุรกิจ
หนังสือกฎหมาย
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือตำราเรียน
สอนใช้โปรแกรมพื้นฐาน
สอนใช้โปรแกรมกราฟิค
สอนเขียนโปรแกรม
พูด-อ่าน-เขียน อังกฤษ
การ์ตูน, นิยาย, นวนิยาย
พจนานุกรม, Dictionary
ซอฟต์แวร์, เกมส์
CD/VCD ติวอนุบาล
CD/VCD ติวสอบ ป.1-3
CD/VCD ติวสอบ ป.4-6
CD/VCD ติวสอบ ม.1-3
CD/VCD ติวสอบ ม.4-6
CD/VCD ติวเตรียม ENT
CD/VCD ติวสอบ ม.ราม
CD/VCD สอบราชการ
CD/VCD เปิดเลนส์ฯ
CD/VCD สอนใช้คอมฯ
CD/VCD ดูแลสุขภาพ
CD/VCD นิทานเด็ก
CD/MP3 ติวข้อสอบ
CD/MP3 กฎหมาย
CD ฎีกา/กฎหมาย
CD แบบฟอร์มสัญญา
CD ภาพดิจิตอล
CD เรียนภาษา
 
THAI WEBMASTER ASSOCIATION AWARD 2005 Truehits 2006 Awards  GROUPs.TOP20 of the year

Home หนังสือเรียน/ตำราเรียน

SP-0095 : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ปรับปรุงใหม่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ผู้ผลิต: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

รายละเอียด:
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2548-2551

สารบาญ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ปรับปรุงใหม่
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 คณะกรรมการการควบคุมอาคาร
หมวด 3 การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
หมวด 3 ทวิ การอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ
หมวด 4 อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หมวด 5 อุทธรณ์
หมวด 6 นายช่าง นายตรวจ และผู้ตรวจสอบ
หมวด 7 เขตเพลิงไหม้
หมวด 8 บทเบ็ดเตล็ด
หมวด 9 บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
- อัตราค่าธรรมเนียม
- หมายเหตุ “เหตุผล ท้าย พ.ร.บ.”
กฎกระทรวง ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ
“แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน”
- ฉบับที่ 1 ว่าด้วยการกำหนดความรู้หรือคุณวุฒิของข้าราชการหรือพนักงานฯ
- ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการกำหนดแบบบัตรประจำตัวนายช่าง และนายตรวจ
- ฉบับที่ 3 ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ และถือเงินไว้แทนตัวทรัพย์สิน
- ฉบับที่ 4 ว่าด้วยการ กำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนฯ
- ฉบับที่ 5 ว่าด้วยการกำหนดลักษณะของอาคารฯ
- ฉบับที่ 6 ว่าด้วยการกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทน ลักษณะ และคุณสมบัติที่ใช้ในการก่อสร้าง
- ฉบับที่ 7 ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมหรือการยกเว้นค่าธรรมเนียม
- ฉบับที่ 8 ว่าด้วยการกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง แบบคำสั่ง หรือแบบอื่นใด
- ฉบับที่ 9 ว่าด้วยการกำหนดเว้น ผ่อน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติของอาคาร –มีแก้โย ฉบับที่ 14
- ฉบับที่ 10 ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ ในการขออนุญาต การต่ออายุในใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบอนุญาตแทนใบอนุญาตฯ
- ฉบับที่ 11 ว่าด้วยการกำหนดการกระทำซึ่งไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร ฯ
- ฉบับที่ 12 ว่าด้วยการกำหนดกรณีที่ให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนฯ
- ฉบับที่ 13 ว่าด้วยการ (ยกเลิกโดยฉบับที่ 26 (พ.ศ.2534))
- ฉบับที่ 14 ว่าด้วยการ (แก้ไข “วรรคสี่” ในฉบับที่ 9 (พ.ศ.2528))
- ฉบับที่ 15 ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.ภูเก็ต
- ฉบับที่ 16 ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.นครปฐม และกรุงเทพมหานคร
- ฉบับที่ 17 ว่าด้วยการ (ยกเลิกโดย ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2535))
- ฉบับที่ 18 ว่าด้วยการ (เพิ่ม “ข้อ 21 ทวิ” ในฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526))
- ฉบับที่ 19 ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.สงขลา
- ฉบับที่ 20 ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.ภูเก็ต
- ฉบับที่ 21 ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ แก้ไขอาคารที่ติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด
- ฉบบที่ 22 ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.นนทบุรี
- ฉบับที่ 23 ว่าด้วยการกำหนดขนาดหรือน้ำหนักของป้ายในระยะห่างจากที่สาธารณะ
- ฉบับที่ 24 ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.นนทบุรี
- ฉบับที่ 25 ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.นนทบุรี
- ฉบับที่ 26 ว่าด้วยการ(ยกเลิกโดยกฎกระทรวง (พ.ศ.2545) รจ.119/72 ก)
- ฉบับที่ 27 ว่าด้วยการกำหนดบริเวณก้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.สุพรรณบุรี
- ฉบับที่ 28 ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.เชียงใหม่
- ฉบับที่ 29 (เพิ่มความใน 1 “วรรคสี่” ในฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528))
ฉบับที่ 30 ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.เพชรบุรี
- ฉบับที่ 31 ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.จันทบุรี
- ฉบับที่ 32 ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.ชลบุรี
- ฉบับที่ 33 ว่าด้วยการกำหนดโครงสร้างฯ ของอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
- ฉบับที่ 34 ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ. นครนายก
- ฉบับที่ 35 ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.สตูล
- ฉบับที่ 36 ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.ประจวบคีรีขันธ์
- ฉบับที่ 37 ว่าด้วยการให้ยกเลิก ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2530) และกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.สมุทร ปราการ
- ฉบับที่ 38 (ยกเลิกโดย ฉบับที่ 47 (พ..2540))
- ฉบับที่ 39 ว่าด้วยการกำหนดแบบฯ ระบบการป้องกันอัคคีภัย
- ฉบับที่ 40 ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.ชลบุรี
- ฉบับที่ 41 ว่าด้วยการให้ยกเลิกข้อ 5 ในฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) และกำหนดลักษณะขนาดของที่จอดรถฯ
- ฉบับที่ 42 (เพิ่ม “ข้อ 1 ทวิ” ในฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535))
- ฉบับที่ 43 (ยกเว้นโดยกฎกระทรวง (พ.ศ.2545) รจ.119/72ก)
- ฉบับที่ 44 ว่าด้วยการระบายน้ำ การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
- ฉบับที่ 45 ว่าด้วยการ (แก้ไข ข้อ 1 “วรรคสี่” ในฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528))
- ฉบับที่ 46 ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ. ปทุมธานี และ จ.นนทบุรี
- ฉบับที่ 47 ให้ยกเลิก ฉบับที่ 38 (พ.ศ.2536) และแก้ไขระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของอาคาร
- ฉบับที่ 48 ว่าด้วยการ (แก้ไขในฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ดูในฉบับที่ 6 เพิ่มเติม)
- ฉบับที่ 49 ว่าด้วยการกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทางสำหรับการก่อสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
- ฉบับที่ 50 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535))
- ฉบับที่ 51(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2538))
- ฉบับที่ 52 ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.เชียงใหม่
- ฉบับที่ 53 ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา
- ฉบับที่ 54 ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.ฉะเชิงเทรา
- ฉบับที่ 55 ว่าด้วยการกำหนดลักษณะ แบบรูปทรง สัดส่วน เนื้อที่ ที่ตั้งของอาคารระดับเนื้อที่ว่างภายนอกอาคารหรือแนวอาคารฯ
- ฉบับที่ 56 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528))
- ฉบับที่ 57 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528))
- ว่าด้วยการกำหนดสิ่งที่ส้รางขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (รจ.118/65)
- ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.พังงา
- ให้ยกเลิก ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2534) และฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) และกำหนดว่าบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา
- ฉบับที่ 58 ว่าด้วยการ (เพิ่มข้อ 38 “วรรค”, ข้อ 39 “วรรคสี่” ในกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) รจ.120/13 ก ลงวันที่ 13 ก.พ.2546)
- ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.ตราด
- ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่บางแห่งใน จ.นครศรีธรรมราช
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
- กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ในพื้นที่บางส่วนในเนื้อที่กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า 300 หน้าจำหน่ายโดยRUBOOK.COM <อาร์ยูบุ๊คดอทคอม> แผงชีทออนไลน์ …

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: เปิดอ่าน 3680 ครั้ง
 
 แนะนำ เล่มอื่นๆ:

Could not connect: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by procode, profeature4 limit 0,20' at line 1