คู่มือเตรียมสอบ งานราชการ สอบราชการ เตรียมสอบ ป.1-ป.6 NT เตรียมสอบ ม.1-ม.6 เตรียมสอบ O-NET GAT-PAT เตรียมสอบ ป.โท เข้าสู่ระบบสมาชิก | ตอบข้อสงสัย | ติดต่อเรา    
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
    เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินแจ้งโอนเงิน  ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ ตรวจสอบสินค้า  รายการสินค้าที่เลือกซื้อ สินค้าในตระกร้า( ) 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   

มีสินค้าในร้าน 0 รายการ
หมวดสินค้า
E-Book Download
คู่มือเตรียมสอบราชการ
ชีทสรุปรายวิชา ม.ราม
ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
เตรียมความพร้อม อนุบาล
คู่มือเตรียมสอบ ป.1-ป.6
คู่มือเตรียมสอบ ม.1-ม.6
คู่มือเตรียมสอบเอ็นทรานซ์
คู่มือเตรียมสอบปริญญาโท
หนังสือเด็ก เสริมความรู้
หนังสือบริหารธุรกิจ
หนังสือกฎหมาย
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือตำราเรียน
สอนใช้โปรแกรมพื้นฐาน
สอนใช้โปรแกรมกราฟิค
สอนเขียนโปรแกรม
พูด-อ่าน-เขียน อังกฤษ
การ์ตูน, นิยาย, นวนิยาย
พจนานุกรม, Dictionary
ซอฟต์แวร์, เกมส์
CD/VCD ติวอนุบาล
CD/VCD ติวสอบ ป.1-3
CD/VCD ติวสอบ ป.4-6
CD/VCD ติวสอบ ม.1-3
CD/VCD ติวสอบ ม.4-6
CD/VCD ติวเตรียม ENT
CD/VCD ติวสอบ ม.ราม
CD/VCD สอบราชการ
CD/VCD เปิดเลนส์ฯ
CD/VCD สอนใช้คอมฯ
CD/VCD ดูแลสุขภาพ
CD/VCD นิทานเด็ก
CD/MP3 ติวข้อสอบ
CD/MP3 กฎหมาย
CD ฎีกา/กฎหมาย
CD แบบฟอร์มสัญญา
CD ภาพดิจิตอล
CD เรียนภาษา
 
THAI WEBMASTER ASSOCIATION AWARD 2005 Truehits 2006 Awards  GROUPs.TOP20 of the year

Home

SP-0067 : ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ผู้ผลิต: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

รายละเอียด:
ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน
English For Office Personnel
เหมาะสำหรับ : ผู้ทำงานในสำนักงาน ครู-อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 1 หลักการเรียน
1. การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน (อังกฤษ)
- สระ (Vowels)
- พยัญชนะ (Consonants)
1. การถอดอักษรโรมัน (อังกฤษ) เป็นอักษรไทย
1. การเทียบเสียงอักษร อังกฤษ-ไทย / ไทย-อังกฤษ
บทที่ 2 การเขียน
4. การเขียนอักษรตัวใหญ่
5. การเขียนวันเดือนปี
1.0 วิธีธรรมดาที่นิยมเขียนกัน
1.0 ชื่อวัน
ชื่อวันทางสุริยคติ (Sun Days)
ชื่อวันทางจันทรคติ (Lunar Days)
1.0 ชื่อเดือนต่างๆ
ชื่อเดือนทางสุริยคติ (Sun Months)
ชื่อเดือนทางจันทรคติ (Lunar Months)
1.0 ชื่อปีตามปฏิทิน
6. การเขียนชื่อนามสกุลและคำนำหน้าชื่อ
6.1 เฉพาะชื่อ
6.2 ชื่อ + นามสกุล
6.3 คำนำหน้าชื่อ + นามสกุล
6.4 เฉพาะนามสกุล
ข้อสังเกตคำนำหน้าชื่อ
7. การเขียนคำบอกเวลา
8. การเขียนคำบอกจำนวน
8.1 เลขเศษส่วน (Fractions)
8.2 เลขทศนิยม (Decimals)
8.3 เลขศูนย์ (Naught , Zero , Nil etc.)
8.4 ลำดับพระเจ้าแผ่นดิน และพระราชินี
8.5 การใช้ and กับจำนวน
8.6 การใช้ a และ one กับจำนวน
8.7 การเติมหรือไม่เติม s คำบอกจำนวน
8.8 การบอกจำนวนในการวัด
8.9 จำนวนเกี่ยวเงิน
8.10 การเขียนและการพูดในการคิดคำนวณ
9. การเขียนคำบอกชาติและประเทศต่างๆ
9.1 ใช้เป็นคำคุณศัพท์
9.2 ใช้หมายถึงคนจากประเทศนั้นๆ
9.3 ใช้รูปพหุพจน์ หมายถึง ชาติหรือชนชาติ
9.4 ชื่อประเทศ
ตารางกลุ่มที่ 1 (ใช้ตามกฎ)
ตารางกลุ่มที่ 2 (ยกเว้นไม่เป็นไปตามกฎ)
10. ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษกับภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
10.1 ด้านไวยากรณ์
10.2 ด้านคำศัพท์
10.3 ด้านคำพูดที่มีบุพบท
10.4 ด้านสะกดคำ
บทที่ 3 สำนักงาน
11. สำนักงานต่างๆ
11.1 ตัวอย่างการสนทนาในสำนักงาน
11.2 สำนักงานทั่วไป
11.3 ที่ทำการไปรษณีย์
11.4 สำนักงานการศึกษา
11.5 สำนักงานห้องสมุด
11.6 สำนักงานของวัด
11.7 ศัพท์เกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงานทั่วไป
11.8 คำและวลีเกี่ยวกับการเงิน
11.9 บันทึกสำนักงาน
11.10 ประกาศสำนักงาน
- ประกาศแต่งตั้ง
- ประกาศการเกษียณอายุ
- ประกาศงานเลี้ยง
บทที่ 4 จดหมาย
12. การเขียนจดหมาย
12.1 คำขึ้นต้น
12.2 คำลงท้าย
12.3 ประโยคปิดท้ายจดหมาย
12.4 รูปร่างของจดหมาย
- Full Block Style
- Block Style
- Semi Block Style
- Official Style
- Indented Style
12.5 ตัวอย่างจดหมายต่างๆ
- จดหมายลาหยุดงาน
- จดหมายเรียกสัมภาษณ์เข้าทำงาน
- จดหมายปฏิเสธการรับเข้าทำงาน
- จดหมายขอขึ้นเงินเดือน
- จดหมายตอบรับการขึ้นเงินเดือน
- จดหมายปฏิเสธการขึ้นเงินเดือน
- จดหมายขอระเบียบการแปะใบสมัครเข้าเรียน
- จดหมายตอบสอบถามจากมหาวิทยาลัย
- จดหมายตอบรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัย
- จดหมายนำส่งใบ Admission
- จดหมายเรียกสอบ Viva-Voice
บทที่ 5 หนังสือรับรอง
13. การเขียนหนังสือรับรอง
13.1 ใบรับรองแบบเปิด
13.2 ใบรับรองแบบเฉพาะ
13.3 ตัวอย่างหนังสือรับรองที่มีผู้เขียนไว้
บทที่ 6 รายงาน
14. การเขียนรายงาน
14.1 การเปลี่ยนภาษาพูดเป็นภาษาเขียน
14.2 การเขียนรายงานแบบสั้น
14.3 จดหมายรายงาน
14.4 ตัวอย่างการเขียนหนังสือรายงาน
- การเขียนรายงานจดหมายรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
บทที่ 7 การประชุม
15. การเขียนระเบียบวาระการประชุม
- ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม

ส่วนที่ 2 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
Principle of English Usage
บทที่ 8 การใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
16. การใช้คำกิริยา (Verb Usage)
16.1 การใช้ Verb to be
16.2 การใช้ Verb to have
16.3 การใช้ Verb to do
16.4 การใช้ Modal Auxiliary
16.5 การใช้ กริยา 3 ช่อง
- วิธีใช้กริยาทั้ง 3 ช่อง
16.6 ข้อควรทราบอื่นๆ
17. การใช้ Articles
18. คู่คำที่มักใช้สับสนและผิดบ่อยๆ
19. การใช้บุรพบทหลังคำบางคำให้ถูกต้อง

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก Appendix
20. เครื่องหมายวรรคตอน
ตารางวิธีการใช้เครื่องหมายต่างๆ
เครื่องหมาย Full Stop ( . )
เครื่องหมาย Comma ( , )
เครื่องหมาย Question Mark ( ? )
เครื่องหมาย Quotation Mark ( “ก” ) ( ‘ก’ )
เครื่องหมาย Exclamtion Point ( ! )
เครื่องหมาย Colon ( : )
เครื่องหมาย Semi-Colon ( ; )
เครื่องหมาย Hyphen ( - )
เครื่องหมาย Dash ( -- )
เครื่องหมาย Apostrophe ( ‘’ )
21. ชื่อกระทรวง กรม สำนักงานและตำแหน่งยศราชการต่างๆ
21.1 หน่วยงานเกี่ยวกับราชวงศ์
21.2 กระทรวงต่างๆ
21.3 หน่วยราชการที่ควรรู้
22. ตำแหน่งทางราชการ
23. ตำแหน่งและยศทางทหาร
24. ยศตำรวจ
25. คำและวลีทีใช้บ่อยๆ ในมหาวิทยาลัย
26. คำย่อยและอักษรย่อที่พบบ่อยๆ
27. รวมคำกริยาที่น่าสนใจ
27.1 กลุ่มกริยาที่มีรูปต่างกันทั้ง 3 ช่อง
27.2 กลุ่มกริยาที่มีรูปช่องที่ 2 กับช่องที่ 3 เหมือนกัน
27.3 กลุ่มกริยาที่เหมือนกันทั้ง 3 ช่อง
บรรณานุกรมจำหน่ายโดยRUBOOK.COM <อาร์ยูบุ๊คดอทคอม> แผงชีทออนไลน์ …

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: เปิดอ่าน 38526 ครั้ง
 
 แนะนำ เล่มอื่นๆ:

Could not connect: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'and subcatid = order by procode, profeature4 limit 0,20' at line 1