คู่มือเตรียมสอบ งานราชการ สอบราชการ เตรียมสอบ ป.1-ป.6 NT เตรียมสอบ ม.1-ม.6 เตรียมสอบ O-NET GAT-PAT เตรียมสอบ ป.โท เข้าสู่ระบบสมาชิก | ตอบข้อสงสัย | ติดต่อเรา    
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
    เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินแจ้งโอนเงิน  ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ ตรวจสอบสินค้า  รายการสินค้าที่เลือกซื้อ สินค้าในตระกร้า( ) 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   

มีสินค้าในร้าน 4,482 รายการ
หมวดสินค้า
E-Book Download
คู่มือเตรียมสอบราชการ
ชีทสรุปรายวิชา ม.ราม
ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
เตรียมความพร้อม อนุบาล
คู่มือเตรียมสอบ ป.1-ป.6
คู่มือเตรียมสอบ ม.1-ม.6
คู่มือเตรียมสอบเอ็นทรานซ์
คู่มือเตรียมสอบปริญญาโท
หนังสือเด็ก เสริมความรู้
หนังสือบริหารธุรกิจ
หนังสือกฎหมาย
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือตำราเรียน
สอนใช้โปรแกรมพื้นฐาน
สอนใช้โปรแกรมกราฟิค
สอนเขียนโปรแกรม
พูด-อ่าน-เขียน อังกฤษ
การ์ตูน, นิยาย, นวนิยาย
พจนานุกรม, Dictionary
ซอฟต์แวร์, เกมส์
CD/VCD ติวอนุบาล
CD/VCD ติวสอบ ป.1-3
CD/VCD ติวสอบ ป.4-6
CD/VCD ติวสอบ ม.1-3
CD/VCD ติวสอบ ม.4-6
CD/VCD ติวเตรียม ENT
CD/VCD ติวสอบ ม.ราม
CD/VCD สอบราชการ
CD/VCD เปิดเลนส์ฯ
CD/VCD สอนใช้คอมฯ
CD/VCD ดูแลสุขภาพ
CD/VCD นิทานเด็ก
CD/MP3 ติวข้อสอบ
CD/MP3 กฎหมาย
CD ฎีกา/กฎหมาย
CD แบบฟอร์มสัญญา
CD ภาพดิจิตอล
CD เรียนภาษา
 
THAI WEBMASTER ASSOCIATION AWARD 2005 Truehits 2006 Awards  GROUPs.TOP20 of the year

Home คู่มือเตรียมสอบราชการ

GB-0187 : เก็งข้อสอบเทคนิค-ถามตอบ อบต. รวมกฎหมายและระเบียบ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ผู้ผลิต: สถาบันวิชาการ ตำราทอง

รายละเอียด:
เก็งข้อสอบเทคนิค-ถามตอบ อบต. รวมกฎหมายและระเบียบ
เก็งข้อสอบ + เทคนิคถามตอบ
นโยบายรัฐบาลกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
เฉลยแนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2545)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยแนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วการจัดทำและประสานแผนพัมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546
เฉลยแนวข้อสอบระเบียบว่าด้วการจัดทำและประสานแผนพัมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
แนวข้อสอบพร้องเฉลย พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยแนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
เฉลยแนวข้อสอบข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
เฉลยแนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545
สาระสำคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
ข้อสอบพร้อมเฉลย พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
เฉลยแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยศูนย์ดำรงธรรม
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517
เฉลยแนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
เฉลยแนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9


จำหน่ายโดย
RUBOOK.COM <อาร์ยูบุ๊คดอทคอม> แผงชีทออนไลน์ …

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: เปิดอ่าน 15922 ครั้ง
 
 แนะนำ เล่มอื่นๆ:

Could not connect: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by procode, profeature4 limit 0,20' at line 1