คู่มือเตรียมสอบ งานราชการ สอบราชการ เตรียมสอบ ป.1-ป.6 NT เตรียมสอบ ม.1-ม.6 เตรียมสอบ O-NET GAT-PAT เตรียมสอบ ป.โท เข้าสู่ระบบสมาชิก | ตอบข้อสงสัย | ติดต่อเรา    
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
    เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินแจ้งโอนเงิน  ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ ตรวจสอบสินค้า  รายการสินค้าที่เลือกซื้อ สินค้าในตระกร้า( ) 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   

มีสินค้าในร้าน 4,482 รายการ
หมวดสินค้า
E-Book Download
คู่มือเตรียมสอบราชการ
ชีทสรุปรายวิชา ม.ราม
ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
เตรียมความพร้อม อนุบาล
คู่มือเตรียมสอบ ป.1-ป.6
คู่มือเตรียมสอบ ม.1-ม.6
คู่มือเตรียมสอบเอ็นทรานซ์
คู่มือเตรียมสอบปริญญาโท
หนังสือเด็ก เสริมความรู้
หนังสือบริหารธุรกิจ
หนังสือกฎหมาย
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือตำราเรียน
สอนใช้โปรแกรมพื้นฐาน
สอนใช้โปรแกรมกราฟิค
สอนเขียนโปรแกรม
พูด-อ่าน-เขียน อังกฤษ
การ์ตูน, นิยาย, นวนิยาย
พจนานุกรม, Dictionary
ซอฟต์แวร์, เกมส์
CD/VCD ติวอนุบาล
CD/VCD ติวสอบ ป.1-3
CD/VCD ติวสอบ ป.4-6
CD/VCD ติวสอบ ม.1-3
CD/VCD ติวสอบ ม.4-6
CD/VCD ติวเตรียม ENT
CD/VCD ติวสอบ ม.ราม
CD/VCD สอบราชการ
CD/VCD เปิดเลนส์ฯ
CD/VCD สอนใช้คอมฯ
CD/VCD ดูแลสุขภาพ
CD/VCD นิทานเด็ก
CD/MP3 ติวข้อสอบ
CD/MP3 กฎหมาย
CD ฎีกา/กฎหมาย
CD แบบฟอร์มสัญญา
CD ภาพดิจิตอล
CD เรียนภาษา
 
THAI WEBMASTER ASSOCIATION AWARD 2005 Truehits 2006 Awards  GROUPs.TOP20 of the year

Home คู่มือเตรียมสอบราชการ

SK-0028 : รวมกฎหมายท้องถิ่น
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ผู้ผลิต: บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด

รายละเอียด:
รวมกฎหมายท้องถิ่น
ฉบับปรับปรุงใหม่ ล่าสุด
สาระสำคัญประกอบด้วย
กฎหมายท้องถิ่นรวม 30 ฉบับ เช่น
- กฎหมาย อบจ., อบต., เทศบาล , กทม. , เมืองพัทยา
- กฎหมายรายได้ท้องถิ่น
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
- กฎหมายปกครอง เป็นต้น
เหมาะสำหรับ
* เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ
* เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ อบต., เทศบาล, อบจ., กทม., และเมือพัทยา
* คู่มือปฏิบัติราชการและปฎิบัติงาน
* คู่มือนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชน

จำนวน 800 หน้า
บาร์โค้ด: 9789743895968
ISBN: 974-389-596-5

รวมรวมและเรียบเรียงโดย
สมชาย บำรุงทรัพย์ น.บ., น.บ.ท., ศศ.ม.
ณัฐวิภา โฆษัตตันติบุณย์ น.บ., ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

สารบัญ
กฎหมายหลัก
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
2. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546
3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546
4. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
5. พระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
7. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546
8. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
9. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
10. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542
11. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542

กฎหมายรายได้ท้องถิ่น
12. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543
13. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
14. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534
15. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535
16. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
17. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประกอบภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534
18. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
19. พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
20. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2534
21. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
22. พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509
23. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
24. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
25. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรรวจการเแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ.2542
26. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

กฎหมายปกครอง
27. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
28. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
29. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
30. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

จำหน่ายโดย
RUBOOK.COM <อาร์ยูบุ๊คดอทคอม> แผงชีทออนไลน์
…

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: เปิดอ่าน 11156 ครั้ง
 
 แนะนำ เล่มอื่นๆ:

Could not connect: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by procode, profeature4 limit 0,20' at line 1